Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Druh a pád zámen

Pri každom slove urč správne druh zámena a jeho pád.

Definitions:
(o) toľkýchto, (s) tvojimi, (s) ktorým?, (s) týmto, (o) tebe, ktorí?, mi class website , mojím distance learning , (z) našich, KONIEC, (pred) ňu, toľkým, (od) nich, tí, mojim, (o) akých?,

Answers:
ZAČIATOK, osobné základné zámeno, D sg., osobné privlastňovacie zámeno, I sg., ukazovacie zámeno, N pl., osobné privlastňovacie zámeno, G pl., opytovacie zámeno, L pl., ukazovacie zámeno, I sg., osobné základné zámeno, G pl., ukazovacie zámeno, D pl., opytovacie zámeno, I sg. e-learning , osobné privlastňovacie zámeno, D pl., ukazovacie zámeno, L pl., osobné privlastňovacie zámeno, I pl., osobné základné zámeno, A sg., opytovacie zámeno, N pl., osobné základné zámeno, L sg.,