Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Griekse mythen en sagen

Lees eerst de mythe, probeer daarna de vragen op te lossen.

1. Theseus was de zoon van #
, ,
2. De mythe van de Minotaurus Lang geleden, op het eiland Kreta, leefde de Minotaurus. De eerste, de enige en laatste. Een andere is er nooit geweest. Het was een bijzonder woest schepsel, half mens, half stier en hij voedde zich met mensenvlees. Koning Minos, de heerser van Kreta, hield de Minotaurus vast in een netwerk van gangen (= labyrint) waar men onmogelijk in of uit kon. In die tijd was koning Minos oppermachtig in het gebied van de Middellandse Zee en om het woeste beest te voeden vaardigde hij een wrede wet uit: alle landen aan de overkant van de zee moesten elk jaar in de lente om beurten zeven jongens en zeven meisjes sturen, die dan één voor één het labyrint in gedreven zouden worden, om de Minotaurus te voeden. Acht jaren gingen voorbij, maar in het negende jaar was het de beurt van Athene om het %27voedsel%27 aan te bieden. De koning van Athene was een oude man, maar hij had een sterke, knappe zoon: Theseus. Op de dag dat de zeven jongens en meisjes moesten worden gekozen, verzamelde het hele volk van Athene op een grote plaats. Iedereen was bang: %27Laat het aub niet mijn zoon of dochter zijn...%27. Toen nam Theseus een besluit: %27Het is mijn plicht, als zoon van de koning, om naar Kreta te trekken en de Minotaurus te doden. %27Maar je zult het nooit overleven, en zelfs dan nog, je geraakt nooit weg uit dat labyrint%27, zei de koning. Maar Theseus wendde zich tot de menigte: %27Er wordt slechts geloot voor zes jongens,%27 zei hij %27ik zal de zevende zijn. En ik zal de Minotaurus proberen te doden.%27 Toen de rest van de meisjes en jongens geloot waren, sprak Theseus de jongeren toe %27Wees dapper en bliijf hopen, de Minotaurus kan niet eeuwig leven.%27 Vlak voor Theseus aan boord ging van het schip dat hem naar Kreat zou brengen, sprak zijn vader, de koning van Athene, hem toe: %27Theseus, beloof me één ding: op het schip liggen zwarte en witte zeilen. Als je bij de terugkomst van het schip, aan boord bent, heis dan het witte zeil. Dan kan ik al op afstand zien of je leeft en veilig bent.%27 En dat beloofde Theseus. Een paar dagen later kwam Theseus, samen met de anderen, aan in Knossos (de grootste stad van Kreta, waar de Minotaurus gevangen zat). Aan de haven stonden de koninklijke wachten ze op te wachten. Ze brachten hen naar het immense koninklijke paleis. Ze kwamen in een prachtige zaal, waar op het einde koning Minos op zijn troon zat. ZIjn dochters, Phaedra en Ariadne, stonden aan zijn zijde. De zes jongens en zeven meisjes buigden hun hoofd voor de koning. Alleen Theseus keek de koning aan. %27Stoutmoedige jongeling,%27 zei de koning, %27wie ben jij?%27 %27Ik ben Theseus, zoon van Aegaeus, de koning van Athene,%27 antwoordde hij. %27En ik ben gekomen om de Minotaurus te doden, zodat er niet nog meer van onze jonge mensen hoeven te sterven!%27 De koning controleerde hem op wapens, toen hij niets vond vroeg hij: %27En hoe wil je de Minotaurus doden? Met je blote handen?%27 %27Als dat moet%27. Antwoordde Theseus. De dochter van de koning, Ariadne, had bewondering voor deze dappere jongeman, ik zal hem helpen, dacht ze. Toen iedereen was vertrokken, ging Ariadne naar haar moeders kamer en mengde daar slaappoeder in een paar grote kannen wijn. Ze beval de dienaren om de wijn naar de gevangenbewaarders te brengen. Daarna ging ze naar haar vaders kamer en stal er een scherp zwaard. Tenslotte ging ze naar haar eigen kamer en nam er een doosje met kluwen goudgaren. Deze had ze gekregen van de bouwer van het labyrint. Hij had haar gezegd: %27Houd deze goed bij, het zijn toverkluwen%27. Die nacht sliep iedereen als een blok: de wachten door hun slaapmiddel, de gevangenen door hun zware reis. Maar Theseus lag wakker, hij probeerde te bedenken hoe hij de Minotaurus kon doden? Plots zag hij Ariadne, %27Kom, volg mij!%27 Ze nam hem mee naar het labyrint. Ariadne gaf hem het zwaard: %27Hiermee kun je de Minotaurus doden%27. Daarna gaf ze hem de kluwen goudgaren, maar ze bleef het uiteinde vasthouden%27. %27Leg de kluwen op de grond, het zal zich uitrollen en je volgen in het labyrint, maar het zal je ook weer naar buiten leiden. Ik zal hier met het uiteinde van de draad wachten,%27 zei Ariadne. Theseus deed wat Ariadne hem vroeg en liep het labyrint binnen. Plots zag hij de Minotaurus voor hem staan. Het dier keek hem woest aan, het zwaaide met zijn kop en stampte met zijn poten. Toen stak hij zijn hoorns naar voren en viel hij aan. Theseus sprong net op tijd op zij, stek het beest in zijn nek, en dat was het. Het monster struikelde en viel dood op de grond. Theseus nam de kluwen goudgaren weer in zijn hand en liep terug naar Ariadne. Theseus en Ariadne wekten de andere jonge metgezellen en gingen terug naar de haven. Onderwerg besloot Ariadne met de Atheners terug te keren, ze wilde voor altijd bij Theseus zijn. Ze besefte echter ook dat haar vader woest zou zijn. Daarom staken Theseus en de andere jongens koning Minos%27 grootste en snelste schepen in brand. Zo kon hij hen niet volgen. Daarna hesen ze hun zwarte zeil. Onderweg werd Ariadne zo zeeziek dat Theseus de zeelieden het bevel gaf om naar het dichstbijzijnde eiland te varen. Aan wal namen Theseus en Ariadne afscheid van mekaar. Theseus had zoveel verdriet dat hij de zeelieden vergat te vragen om het zwarte zeil te ruilen voor het witte. Toen de koning van Athene op uitkijk stond, zag hij een schip met zwarte zeilen dichterbij komen. Het is zover, dacht hij, mijn enige zoon is dood. Door zijn verdriet sprong hij in zee en verdronk zichzelf. Toen Theseus%27 schip eindelijk aan wal kwam in Athene, riep het hele volk hem toe %27Theseus, onze held!%27. Maar Theseus%27 geluk was van korte duur, want toen kwam er een boodschapper met het bericht van zijn vaders dood. Theseus%27 ogen vulden zich met tranen. %27De zeilen - de zwarte zeilen!%27 zei hij. %27Waarom ben ik dat vergeten?%27 Maar het kwaad was geschied en kon niet meer ongedaan gemaakt worden. Theseus werd koning van Athene en hij was een goede koning, die zeer geliefd was bij het hele volk. Maar hij vergat nooit zijn vader, die hem zo lief had gehad. Te zijner ere besloot Theseus de zee, waarin koning Aegaeus verdronken was, de Aegaeïsche zee te noemen. En zo is het gebleven. Kijk maar op een kaart en je zult zien dat het brede water ten oosten van Athene nog altijd de Aegaeïsche zee heet.
half mens, half stier en voedde zich met mensenvlees, half stier, half aap en voedde zich van varkensvlees , half mens, half aap en voedde zich van stierenvlees ,
3.
Waar, Vals, ,
4. Waarvoor staat het zwarte zeil symbool?
de koning van Kreta, de koning van Athene, de Minotaurus,
5. Ieder jaar moesten er van alle landen aan de overkant van de zee van Kreta zeven jongens en meisjes aan de Minotaurus opgeofferd worden.
De dood van de 14 jongeren door de Minotaurus , , ,
6. De Minotaurus was...
de dochter van de koning van Kreta voor zich te winnen, koning van Athen worden class page , de Minotaurus doden ,
7. Het doel van Theseus is ...
Waar, Vals , ,