Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


What am I? 2 (Storyfun Starters)

Połącz w pary.

1. Czy możesz mi powiedzieć?
Can you tell me?, I can walk., Your body is very small., Excuse me.
2. Nie jesteś słoniem.
You aren%27t an elephant., What am I?, You aren%27t a crocodile., Crocodiles have got long tails.
3. Jestem słoniem.
I%27m an elephant., My body is very big., You aren%27t a monkey., I%27ve got a funny face.
4. Moje ciało jest wielkie.
My body is very big., I%27ve got lots of long white teeth., I%27ve got two brown wings., Your body is very small.
5. Twoje ciało jest malutkie.
Your body is very small., I can swim., Elephants have got big ears., Crocodiles have got long tails.
6. Słonie mają wielkie uszy.
Elephants have got big ears., I%27ve got a funny face., You aren%27t a monkey., I%27ve got two yellow feet.
7. Przepraszam.
Excuse me., I%27ve got two brown wings., Have you got a long tail?, Elephants have got big ears.
8. Mam mnóstwo długich białych zębów.
I%27ve got lots of long white teeth., Can you tell me?, You aren%27t a crocodile., Crocodiles have got long tails.
9. Ty nie masz zębów.
You haven%27t got teeth., Crocodiles have got long tails., I can swim., You aren%27t a monkey.
10. active teaching Czy masz długi ogon?
Have you got a long tail?, You aren%27t a crocodile. interactive , I%27m an elephant., Your body is very small.
11. Mój ogon jest krótki.
My tail is short., Have you got a long tail?, I%27ve got lots of long white teeth., You aren%27t a crocodile.
12. Krokodyle mają długie ogony.
Crocodiles have got long tails., Have you got a long tail?, I%27ve got two brown wings., I can fly.
13. learning Nie jesteś krokodylem.
You aren%27t a crocodile., You aren%27t a monkey., I can swim., Excuse me.
14. Proszę, powiedz mi.
Please, tell me., Can you climb trees?, Monkeys can climb trees., You aren%27t a crocodile.
15. Nie jesteś małpą.
You aren%27t a monkey., You aren%27t an elephant. build your own quiz , Excuse me., Can you tell me?
16. Mam zabawną twarz.
I%27ve got a funny face., I can walk., Can you tell me?, My tail is short.
17. Ty nie masz zabawnej twarzy.
You haven%27t got a funny face., I%27m an elephant. educational activities , You aren%27t an elephant., I can walk.
18. Czy potrafisz wspinać się na drzewa?
Can you climb trees?, You aren%27t a monkey., Elephants have got big ears., My tail is short.
19. Małpy potrafią wspinać się na drzewa.
Monkeys can climb trees., Excuse me., You aren%27t a monkey., Please, tell me.
20. Nie jesteś małpą.
You aren%27t a monkey., You aren%27t a crocodile., You aren%27t an elephant., I%27ve got two yellow feet.
21. Mam dwa brązowe skrzydła.
I%27ve got two brown wings., You%27re a duck like me., You aren%27t a crocodile., I%27ve got a funny face.
22. Mam dwie żółte stopy.
I%27ve got two yellow feet., I can swim., What am I?, You aren%27t an elephant.
23. Potrafię pływać.
I can swim., I%27ve got lots of long white teeth., I can walk., You haven%27t got teeth.
24. Potrafię chodzić.
I can walk., You%27re a duck like me., You aren%27t a monkey., I%27ve got two yellow feet.
25. Potrafię latać.
I can fly., Can you tell me?, I can swim., I can walk.
26. Jesteś kaczką, tak jak ja.
You%27re a duck like me., I can walk., Excuse me., Can you tell me?