Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Sinonime

Dă click pe un număr din careu pentru a citi definiția și pentru a începe să scrii. Scrie litera corespunzătoare câmpului colorat închis. Deplasează-te în careu cu ajutorul săgeților. Dacă dorești să afli o literă, dă click pe butonul „reveal a letter” și apoi pe câmpul care vrei să îți fie dezvăluit (această opțiune are un număr limitat de utilizări, așa că folosește-o cu înțelepciune!).

Crossword hints:
s. înțelegere, învoială, consens, armonie, consonanță., adj. simpatic, plăcut, prietenos, atrăgător., s. amestec, combinație, amalgam., adj. precaut, prevăzător, prudent, vigilent., adj. ilegal, interzis, ilicit., adj. hotărâtor, convingător, esențial., s. ușurință, dibăcie, abilitate, îndemânare., s. neînțelegere, dezacord, controversă, ceartă, adj. convingator, edificator, expresiv, graitor., adj. șovăitor, neprecis, vag, ezitant, neclar., adj. complet, integral, întreg, total., adj. legendar, miraculos, nemaipomenit, uimitor., s. ficțiune, imaginație, invenție, închipuire, născocire, plăsmuire, scorneală, scornire., adj. avantajos, favorabil, prielnic, propice., s. lux, măreție, pompă, somptuozitate, splendoare, strălucire, adj. bizar, ciudat, curios, trăsnit, fantezist., adj. incidental, întâmplător, neașteptat, neprevăzut., adj. fatal, trist, funebru, sinistru, nefast, sumbru., adj. impunător, maiestuos, măreț, falnic., adj. perfect, desăvârșit, pur, imaterial, spiritual, vb. a neglija, a nesocoti, a omite., s. închipuire, nălucă, nălucire, părere, (rar) năluceală, amăgire, (fig.) miraj. , adj. mare, puternic, strălucitor, tare, viu., adj. mortal, ucigător, adj. duplicitar, fals, fariseic, fățarnic, ipocrit, mincinos, perfid, prefăcut, șiret, viclean., s. națiune, neam, popor, populație, seminție., adj. ales, manierat, stilat, fin., adj. inutil, nenecesar, netrebuincios, neutil., adj. inutil, nenecesar, netrebuincios, neutil., adj. ager, clarvăzător, iscoditor, observator, pătrunzător, perspicace, scormonitor, scrutător, sfredelitor, străbătător, subtil. , adj. providențial, salvator, binevenit., s. aptitudine, măiestrie, îndemânare., adj. pământesc, terestru, s. bază, esență, fundament, temelie, justificare, logică, motivare, noimă, rațiune, rost, sens, cauză., adj. stăruitor, perseverent, persistent, dârz, răzbătător, statornic, (livr.) persuasiv, (rar) străbătător., s. comoară, vistierie, adv. absolut, aidoma, aievea, asemenea, chiar, deopotrivă, exact, identic, întocmai., s. puhoi, șuvoi, (pop.) noian, zăpor, râu, șiroi. , adj. disponibil, liber, neocupat. , s. bila, fiere, otrava, puroi, rautate, toxicitate., adj. adevărat, autentic, curat, neaoș, (popular si familiar) sadea, get-beget, nefalsificat, original, natural. ,

Crossword words:
TENACE, FABULOS, FANTEZIE, REDUNDANT, IGNORA, TOCMAI, VERITABIL, DECISIV, NOROD, ILUZIE, CLANDESTIN, TEMEI, FAST, FORTUIT, AGREABIL, VENIN, SALUTAR, MACHIAVELIC, LETAL, GRANDIOS, CIRCUMSPECT, INTENS, VACANT, EVAZIV, ACORD, SAGACE, FAST, CALEIDOSCOP, IDEAL, DEXTERITATE, ELOCVENT, DISENSIUNE, REDUNDANT, RAFINAT, TEZAUR, FUNEST, TALENT, FISTICHIU, EXHAUSTIV, TORENT,