Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Нашата родина

1. Вторият по височина връх в България е:
Черни връх, Вихрен, Ботев, Мусала
2. Река Места тече в посока:
изток, запад, север, юг
3. Кой град не е разположен в Дунавската равнина?
Плевен learning , Русе, Шумен, Пловдив
4. Колко на брой са континетите на Земята?
пет, шест, седем, осем
5. С коя държава граничи България на север?
Румъния, Турция create online quizzes , Сърбия, Гърция
6. За кой град се отнася написаното: Най-голям сред селищата по дунавското крайбрежие, до който е построен мост, свързващ ни с Румъния.
Силистра, Лом, Русе, Видин
7. Кое от подземните богатства се среща в Дунавската равнина:
оловно-цинкова руда, нефт, медна руда, злато
8. Територията на кои държави изцяло е разположена на Балканския полуостров:
България, Румъния и Турция, България, Гърция и Турция, България, Сърбия и Гърция, България, Гърция и Албания
9. crossword maker В коя част на континента Европа е разположен Балканският полуостров:
югозападната, северозападната, югоизточната, североизточната