Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Osnove informatike

1. quiz generator Koji pogled pruža najviše podataka?
minijature, pločice, popis, detalji
2. Koji znak zamjenjuje naziv datoteke tijekom pretraživanja?
%26, *, @, #
3. Slika na monitoru sastoji se od:
nizova crtica, nizova pravokutnika, nizova kuglica, nizova točkica
4. Kojim jedinicama iskazujemo veličinu monitora?
inč, dpi assess performance , cm, kB
5. Datoteke možemo podijeliti u tri osnovne vrste. izbaci uljeza
slikovne help students assimilate material , znakovne prepare quiz , programske, podatkovne
6. Koja je sustavska oznaka glavnog čvrstog diska?
A:, B:, C:, nema nikakvu oznaku
7. quiz generator Što će biti rezultat pretraživanja: *.docx?
sve wordove datoteke bilo kojeg naziva, sve slikovne datoteke, sve programske datoteke, sve znakovne datoteke
8. Što je podmapa?
mapa spremljena u mapi, mapa na radnoj površini quiz , mapa spremljena u datoteci, kopija mape
9. Koja datoteka NIJE programska?
winword.exe, printer.sys, command.com, program.docx
10. Koja od navedenih JE podatkovna datoteka?
dani_kruha.pptx, calc.exe, printer.inf, reg.bat
11. Što će biti rezultat pretraživanja: knjiga.*?
sve datoteke čiji je naziv knjiga, sve wordovedatoteke bilo kojeg naziva, sve programske datoteke, sve znakovne datoteke
12. Kojim znakom odvajamo ime datoteke od nastavka (ekstenzije)?
zarezom, razmakom, crtom, točkom
13. Windowsi komuniciraju s uređajima putem:
sustavske oznake (ikone) uređaja, nastavka imena datoteke, ulazno-izlaznih uređaja, Windowsi ne mogu komunicirati s uređajima
14. save time Što možemo odrediti prema nastavku imena datoteke?
vrstu podataka spremljenih u datoteci, ime datoteke short answer questions , autora datoteke, veličinu datoteke
15. quiz builder Brisanjem datoteke podatke smo:
trajno uklonili s računala, premjestili u sustavsku mapu Koš za smeće (Recycle Bin)web page, premjestili u glavni spremnik RAM, premjestili u pomoćni spremnik
16. Zapis u kojem se nalaze podaci spremljeni na disku računala pod određenim imenom nazivamo:
mapa online quizzes , uređaj, datoteka, ikona
17. Formati za pohranu rasterskih slika izbaci uljeza
bmp, tif, jpg, wav
18. Pojedini piksel u boji opisujemo s:
jednim bajtom informacija, jednim bitom informacija, tri bajta informacija, tri bita informacija
19. Koliko memorijskog prostora zauzima crni ili bijeli piksel?
1 bit, 4 bita, 2 bita, 8 bitova
20. educational games Koliko bitova ima jedan BAJT?
2, 4 language , 8, 16
21. Skraćena jedinica koja označava razlučivost pisača je:
lpt, dpi results history , inch, usb
22. Kod piksela u boji svaki piksel se sastoji od tri podpiksela. izbaci uljeza
crni, zeleni, crveni, plavi
23. Format slike koji omogućuje prikaz najviše 256 boja naziva se:
tif, gif, jpg, bmp
24. Jedan INČ je duljine:
5,24 cm, 2,45 cm, 2,54 cm, 4,52 cm
25. Svaku komponentu boje kod piksela u boji opisujemo s:
jednim bajtom informacija, jednim bitom informacija, tri bajta informacija, tri bita informacija