Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


New Friends 1 15/1/1

Uzupełnij krzyżówkę. Zwroty składające się z dwóch słów wpiszuj bez odstępu.

Crossword hints:
sala komputerowa, plac zabaw, sala lekcyjna, biblioteka, sekretariat, sala gimnastyczna, szatnia, korytarz, pokój nauczycielski, ubikacja,

Crossword words:
LIBRARY, GYM, PLAYGROUND, HALL, CLOAKROOM, TOILET, CLASSROOM, STAFFROOM, COMPUTERROOM,