Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


MAGDA_MACIO?EK_MISCELLANEOUS_WRZESIE?_2011

Definitions:
8, to do research into sth, to spot, to specialize in sth, relevant, to admit, 6, to discard sth, to damage sth results , free of charge, to resign from sth, 9, 3, a ban, 1, to defend sb / sth, freelance, 7, 2, disappointing, to claim, to insist on doing sth, bearable, to cause, a device, to be proud of sb / sth, 4 web tool , 5, to be in charge of, to complain about sth, from cover to cover, to commission sb to do sth,

Answers:
rozczarowuj?cy, przyzna? co?, przyzna? si? do czego? educational games , 7 ESL , zauwa?y?, by? z kogo? / czego? dumnym, zleci? komu? zrobienie czego?, zno?ny language , pozby? si? czego?, porzuci? co?, usun??, robi? badania naukowe nad czym?, 2, zakaz, narzeka? na co?, sk?ada? reklamacj?, za darmo, specjalizowa? si? w czym? online quizzes , powodowa?, 8, urz?dzenie, przyrz?d, 3 save time , nalega? na zrobienie czego?, twierdzi?, 4, 1, od deski do deski, pracuj?cy dla siebie, na zlecenia, broni? kogo? / czego?, 5, zarz?dza? czym?, by? szefem, zrezygnowa? z czego?, 9, zwi?zany z tematem, odpowiedni, uszkodzi? co?, 6,