Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


MAGDA_MACIOŁEK_SIERPIEŃ_2011_MISCELLANEOUS

Definitions:
sole responsibility educational games , to hijack a plane, surprisingly, to aim at sth, certain online , wise activity , to obtain, despite sth, to purchase sth , to depend on, to lurk, good value for money, although, to be onequal footing with sb short answer questions , executive, keep to the point, purchasing department, a start-up company, recogonised, relevant, to meet the objectives web 2.0 , to supply, on the plane, doubtful, to get on well with sb , to expand, annoying, the afore-mentioned , none, responsive, tedious, flexible, to consist of sth, to contradict, mature, to wander, dependent on , premises, to implement crossword maker , to tackle sth, to provide sb with sth, essential, to be in one%27s teen , whether, convinced online activities , legal requirements, to assamble, to pertain to sth, to hand sth to sb , at least, the flow of information, to be charactertistic of sb/ sth, to preside over sth crossword maker , incur debts, to share some qualities, to rent sth, competitive improve results , rarely , a solution to the problem class page , remainder of sth, common, to dismantle, in terms of , external crossword maker ,

Answers:
reszta czegoś, mądry, wątpliwy, denerujący, wkurzający, uzyskać, czaić się, żaden (z kilku), sprzeciwiać się komuś, porwać samolot, dział zakupów, zaciągać długi, zewnętrzny, rozwiązanie problemu, przekonany, chociaż, pomimo, że online quizzes , zasadniczy, bardzo ważny, być dla kogoś/ czegoś typowym, zakupić coś, przewodniczyć czemuś, być nastolatkiem, powiększać się, rozbudowywać, rozszerzać, wdrażać, rozebrać, rozmontować, pewien,pewny, wręczyć coś komuś, zależny od, w samolocie, zależeć od, elastyczny, odnosić się do czegoś, teren (firmy, zakładu), składać się z czegoś, przepływ informacji, rzadko, przynajmniej, wymagania prawne prepare quiz , osiągać cele, zapewnić coś komuś invite students , złożyć coś z części, czy tak czy nie, być z kimś na równej stopie, zadziwiająco,zaskakująco, niespodziewanie, dobra cena za dobrą jakość, mieć pewne cechy wspólne, wyżej wymieniony, radzić sobie z czymś, podjeść do czegoś, dobrze się z kimś dogadywać, uznany, potwierdzony, nudny, męczący, firma (internetowa) zaczynająca działalność, odpowiedni, na temat, dotyczący sprawy, trzymać się tematu, spacerować bez celu, wałęsać się tool for teachers , szybko reagujący, dojrzały ( o osobie), wykonawczy, pomimo czegoś, konkurencyjny, celować w coś, dążyć do czegoś, wyłączna odpowiedzialność, wynająć coś, dostarczać, wspólny, zwyczajny, pod względem,