Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Typické znaky slohových útvarov

Zaraď typické znaky slohových útvarov.

Groups:
DYNAMICKÝ OPIS, UMELECKÝ OPIS, CHARAKTERISTIKA OSOBY, group_name4,

Words:
využívajú sa umelecké jazykové prostriedky, dôležitá je časová postupnosť dejov, vystihnú sa typické vlastnosti osoby, využívajú sa najmä slovesá, typická je objektívnosť a opakovateľnosť opisu, najčastejšie sa využíva pri opise prírody, subjektívne sa opisuje nejaký objekt alebo jav, priamo alebo nepriamo sa opisuje konanie osoby, slovesá sú v 1. alebo 2. osobe plurálu, interactive learning využíva spisovateľ na opis literárneho hrdinu, často nájdeme v návodoch a receptoch, vyjadrujeme svoje pocity, obsahuje i opytovacie a zvolacie vety, vymenúva vlastnosti osoby vo vzťahu k sebe a iným, poradie opisovaných dejov je záväzné,