Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Opakovanie učiva literárnej výchovy

Zo štyroch možností je vždy správna len jedna odpoveď. Označ ju.

1. Literárne druhy sú:
lyrika - poézia - dramatika, poézia - próza - epika, lyrika - epika - dráma, lyrika - próza - dráma
2. Označ dielo, ktoré patrí k tzv. robinsonáde:
Do konca grading , Rysie kože, Sitnianski rytieri, Ostrov belasých delfínov
3. Lyrická báseň:
je prerozprávaním príbehu, vyjadruje nálady, pocity autora, obsahuje veľmi málo umeleckých prostriedkov, je určená na predvádzanie na javisku
4. Označ schému obkročného rýmu:
a a b b, a b a b, a b b a, b a b b
5. Slovenský spisovateľ, ktorý vyrastal u svojich starých rodičov a spomienky na detstvo sú v jeho dielach:
Ján Smrek, Jozef Gregor - Tajovský, Martin Kukučín, Štefan Moravčík
6. language K znakom detektívnej literatúry nepatrí:
je písaná viazanou rečou, dej je založený na objasňovaní zločinu a zistení páchateľa, obsahuje nejakú záhadu, ústrednou postavou je detektív
7. Dej literárneho diela:
je založený na vyjadrovaní pocitov a nálad autora, tvorí základ lyrických diel, je miesto, kde sa odohráva príbeh, tvoria udalosti, ktoré autor opisuje alebo o nich rozpráva
8. Kto je autorom novely Starec a more?
Daniel Defoe, Karl May, Ernest Hemingway, Ján Hrušovský
9. Dielo, ktoré čerpá námet z dávnej minulosti, zobrazuje jednotlivca i spoločenské udalosti, sa nazýva:
epická báseň, western, robinsonáda, historický román