Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Opakovanie učiva 7. ročníka

Zopakujeme si, čo si pamätáme zo 7. ročníka :)

Definitions:
dodržanie časovej postupnosti dejov, napr., oslovenie prítomných, tretia, stý, tisíci, dvakrát, prvý raz generate answer keys , tebe, vás, mňa, Starec a more, niekoľko, mnohokrát, veľa, donesiem, Do konca, Branko, môj, tvoja, jeho printable , Topoľčany, kliešte, plavky, mobil, osem, milión, štyri, využívanie umeleckých jazykových prostriedkov short answer questions ,

Answers:
začiatok príhovoru (prívetu), dokonavý vid slovesa, Jozef Gregor-Tajovský, radové číslovky, umelecký opis, neurčité číslovky, neologizmus, skratka quiz , osobné základné zámená, dynamický opis learning , osobné privlastňovacie zámená, základné číslovky tool for teachers , pomnožné podstatné mená, Samo Chalupka quiz generator , Ernest Hemingway, násobné číslovky,