Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Postaci Biblii 1

Rozwiąż krzyżówkę.

Crossword hints:
Imię to znaczy: ojciec wielu narodów., Według Dz 4,36-37 lewita z Cypru imieniem Józef. Otrzymał od apostołów przydomek oznaczający %22syn zachęty%22. Był to „mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary”. , Najmłodszy syn Jessego z Betlejem Judzkiego., Prorok Starego Testamentu, który zjawił się przy przemienieniu Jezusa., Apostoł, który głosił ewangelię także w Samarii, gdzie nawrócił Szymona Maga, a w drodze z Jerozolimy do Gazy urzędnika królowej etiopskiej., Szanowany przez wszystkich faryzeusz i członek Sanhedrynu, który radził wypuścić na wolność apostołów (Dz 5,34-39) i uczył Pawła Prawa żydowskiego (Dz 22,3)., Był Żydem, synem Alfeusza. W Kafarnaum zajmował się pobieraniem podatków i opłat nakładanych na towary przewożone przez przechodzące przez Kafarnaum karawany, podążające szlakami handlowymi., Rzymski namiestnik Judei w latach 26-36 po Chrystusie. Ewangelie wymieniają go wśród piastujących władzę podczas działalności Jana Chrzciciela i Jezusa (Łk 3,1), a następnie opisują jego rolę w proces, Prorok z VII w. przed narodzeniem Chrystusa, zaliczany do grona tzw. proroków mniejszych. Jego imię oznacza %22Jahwe ochronił%22. Był synem Kusziego, prawdopodobnie potomka króla Ezechiasza.,

Crossword words:
MATEUSZ, PIŁAT, GAMALIEL, ELIASZ, BARNABA, FILIP, ABRAHAM, SOFONIASZ,