Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Słowa Biblii 1

Jakie słowo pasuje do wszystkich luk?

1. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, ___ moją, przeto się nie zachwieję. (Ps 62,3) Mienie bogacza jest jego ___; ubóstwo ubogich jest ich zgubą. (Prz 10,15) Pan jest ___ dla tego, kto postępuje nienagannie, lecz zgubą dla tych, którzy czynią nieprawość. (Prz 10,29) Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co ___. (1Tm 1,7)
, ,
2. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te ___ przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. (Mt 11,25) I nauczał ich wielu ___ w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim. (Mk 4,2) Jeśli więc najmniejszej ___ nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? (Łk 12,26) Nie miłujcie świata ani tych ___, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (1J 2,15)
, ,
3. Ale Pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki ___; nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. (1Sm 16,7) A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje ___. (1Kor 3,7)
, ,