Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Słowa Biblii 1

Jakie słowo pasuje do wszystkich luk?

1. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, ___ moją, przeto się nie zachwieję. (Ps 62,3) Mienie bogacza jest jego ___; ubóstwo ubogich jest ich zgubą. (Prz 10,15) Pan jest ___ dla tego, kto postępuje nienagannie, lecz zgubą dla tych, którzy czynią nieprawość. (Prz 10,29) Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co ___. (1Tm 1,7)
, ,
2. Ale Pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki ___; nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. (1Sm 16,7) A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje ___. (1Kor 3,7)
, ,
3. Kto zabije ___, zapłaci za nie, a kto zabije człowieka, poniesie śmierć. (3 Moj 24,21) Zgrom ___ w trzcinie, Stado byków wraz z cielcami ludów! Niech płaszczą się ci, którzy lubują się w pieniądzu, Rozprosz narody, które chcą wojny! (Ps 68,31) Byłem głupi i nierozumny, Byłem jak ___ przed tobą. (Ps 73,22) I tak rzekł: Czwarte ___ oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. (Dan 7,23)
, ,