Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Magda_Wesoła_1 (copy)

Definitions:
judge, loose, stale, improve, make/ take a decision, programmer, depend on , carpenter, nurse, support, on a regular basis, surround, try, flour, interrupt, do exercise, harmful, pale , present, gain control of sth, IT specialist, disease, kick, impact, a great deal of , therefore online quizzes , partcipate, do sb a favour web page, benefit, advise, inform, whisper active teaching , quarrel, advertise, baker, GP, moreover, increase, responsible, persuade, tailor, insult, the jury, to be pverweight, as a result, achieve, gain, congratulate sb , chimney matching excercise , vocation quiz generator , boredom, artificial, immediately / at once, tough, prove, instead of , grave, vital, librarian, save, prolong, late matching excercise , spread, midwife, at last, miner, court of law, get away from, dietician, speech therapist, encourage, tiring educational activities , butcher online activities , do the housework elearning , accomplish, light assess performance , deny crossword maker , shoe repairer, get rid of , get on well with sb results , lay the table, chimney sweep, comeptition, explain sth to sb, find sth difficult, tight, take up sport, blunt, hairdresser, conductor, accountant, pavement, overweight, prevent, at least results , tram, recorded , beautician, dig, remind, force sb to do sth , warn, task, mood, demand, translate, interior designer, overworked, contact sb class website ,

Answers:
piekarz, nuda, kominiarz, krawiec save time , sędzia, przynajmniej, górnik, wykonywać prace domowe, podjąć decyzję, kopać w ziemii, wyjaśniać coś komuś, zależeć od, spóźniony create online activities , dobrze się z kimś dogadywać, stolarz, jasny, lekki, dużo, położna, w związku z tym, nadwaga, fryzjer, ostrzegać, ukończyć, wpierać, wsparcie, gratulować , komin, przychodzić komuś z trudem, bibliotekarz, uzyskać nad czymś kontrolę, męczący, polepszać, uchronić przed, zapobiec, ciasny, tramwaj, zacząć uprawiać jakiś sport, szeptać, powołanie short answer questions , ucieć od, chodnik, ponadto, mieć nadwagę grading , zawody, konkurencja (rynkowa), sąd, przedłużyć test , zadanie web 2.0 , zyskać, uzyskać, architekt wnętrz, szewc, wzrastać, pielęgniarka, luźny, twardy, korzyść, kosmetyczka, dyrygent, otaczać, reklamować coś, wyświadczyć komuś przysługę, choroba, nagrany, pozbyć się , próbować, szkodliwy computer assisted language learning , tępy, brać udział w czymś, uczestniczyć, przekonać , zapracowany, zaprzeczać, w wyniku tego, kłócić się, kłótnia, przypominać, rozprzestrzeniać się, żądać, odpowiedzialny, nastrój online learning games , regularnie, ława przysięgłych, zamiast czegoś, kontaktować się z kimś, ćwiczyć, gimnastykować się, obrażać, blady, czerstwy (chleb) matching excercise , programista tool for teachers , rzeźnik, inofrmować , przerywać, zmusić kogoś do czegoś, zachęcać, kopać nogą distant learning , sztuczny, bardzo ważny activity , udowodnić, tłumaczyć (z języka na język), logopeda, w końcu, dietetyk, zaoszczędzić, osiągnąć class page , informatyk, grób, natychmiast, księgowy, nakryć do stołu, prezentować create online tests , wpływ, radzić, mąka, lekarz pierwszego kontaktu,