Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Magda_Wesoła_1 (copy)

Definitions:
the jury, harmful educational games , warn, interrupt interactive , instead of , vital online learning games , moreover, get on well with sb, prove multiple choice questions , inform, dietician, force sb to do sth , achieve, improve, shoe repairer, encourage, chimney sweep, at last, whisper, quarrel, conductor, comeptition, recorded , librarian, speech therapist, do the housework, advertise, spread, demand, persuade, dig, immediately / at once, present, surround, stale, interior designer dynamic quiz , accomplish, light, GP, congratulate sb , translate online , prolong, IT specialist, gain, try, accountant, court of law, tough, take up sport, a great deal of , hairdresser, overweight, find sth difficult, explain sth to sb, blunt, contact sb, lay the table, get rid of , partcipate, tiring, vocation online activities , butcher, kick, depend on , pale , do exercise, overworked, artificial, impact class web page , deny web 2.0 , disease, as a result, save, at least, tight, nurse, baker online learning games , chimney, judge, pavement, make/ take a decision, midwife, increase, programmer, prevent printable , miner, tram, support, remind, mood elearning , responsible, benefit, insult, late , to be pverweight, do sb a favour , carpenter, beautician computer assisted language learning , boredom elearning , gain control of sth ESL , flour, task, grave, on a regular basis, loose, advise, tailor, therefore, get away from interactive learning ,

Answers:
otaczać e-learning , żądać, kopać nogą, przynajmniej, nadwaga class website , informatyk, inofrmować , bibliotekarzweb page, nagrany, zamiast czegoś, brać udział w czymś, uczestniczyć, kontaktować się z kimś, luźny, wpływ, zawody, konkurencja (rynkowa), przekonać , wyjaśniać coś komuś, próbować, tramwaj, sztuczny, radzić, w końcu, przedłużyć, jasny, lekki, przypominać, w związku z tymweb page, szkodliwy, wzrastać, zachęcać, blady, korzyść, sąd, bardzo ważny, ponadto, komin, szeptać, dietetyk, szewc, zaoszczędzić online education , zacząć uprawiać jakiś sport, ucieć od, pielęgniarka, dużo, zapracowany, uchronić przed, zapobiec, tępy, fryzjer, prezentować class page , rozprzestrzeniać się, zaprzeczać, podjąć decyzję, stolarz, logopeda, sędzia, nastrój, tłumaczyć (z języka na język), programista, reklamować coś online education , twardy, chodnik, zmusić kogoś do czegoś, choroba quiz generator , wyświadczyć komuś przysługę, przychodzić komuś z trudem, piekarz, dobrze się z kimś dogadywać, męczący, regularnie, krawiec, przerywać, ćwiczyć, gimnastykować się, pozbyć się , spóźniony, zależeć od improve results , mieć nadwagę, nuda, dyrygent, osiągnąć, rzeźnik improve results , architekt wnętrz, ukończyć short answer questions , kosmetyczka, nakryć do stołu online activities , ciasny, wpierać, wsparcie, udowodnić, górnik learning , obrażać, odpowiedzialny, położna, lekarz pierwszego kontaktu, gratulować , zyskać, uzyskać, mąka, ostrzegać, polepszać, uzyskać nad czymś kontrolę, ława przysięgłych, powołanie, w wyniku tego, kłócić się, kłótnia, kopać w ziemii, kominiarz, zadanie, księgowy, czerstwy (chleb), wykonywać prace domowe, grób, natychmiast,