Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Father and mother (WOD)

Do the crossword.

Crossword hints:
mother ____ (spółka matka), ____ mother%27s son (wszyscy bez wyjątku), ____ father to son (z ojca na syna), Necessity is the mother of ____. (Potrzeba jest matką wynalazku.), ____ of our fathers (ziemia naszych ojców), She%27s ____ a mother to me. (Ona jest dla mnie jak matka.), like father like ____ (jaki ojciec, taki syn),

Crossword words:
INVENTION, LAND, EVERY, LIKE, COMPANY, SON,