Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Proper (WOD)

Do the crossword.

Crossword hints:
There are no proper ____ checks. (Nie ma odpowiednich zabezpieczeń.), We shall do as we ____ proper. (Zrobimy, co uznamy za stosowne.), We%27re in a proper ____ now! (Wpakowaliśmy się w niezłą kabałę!), when the ____ is proper (w stosownej chwili), She was dressed in a ____ that was proper to the occasion. (Była ubrana stosownie do okazji.), Everything is in its proper ____. (Wszystko jest na swoim miejscu.), I ____ a proper idiot! (Czułem się jak skończony idiota!), You must have a proper ____. (Musisz zjeść porządny posiłek.),

Crossword words:
TIME, SAFETY, MESS, WAY, PLACE, FELT, MEAL,