Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Verbaalse ja mitteverbaalse suhtlemisvahendid.

Crossword hints:
hääldamine, vahemaa, helilised märgid, kõne ilmekus, näo- ja kehaväljendused, näoilme, pilkkontakt, mis aitab saavutada vestlejaga kontakti,

Crossword words:
SILMSIDE, KEHAKEEL, MIIMIKA, DIKTSIOON, DISTANTS, INTONATSIOON,