Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Hulga mõiste

Vasta küsimustele, valides õige vastuse variant.

1. Hulga liikmeid nimetatakse
koostisosa, komponent, element, isik
2. Hulka tähistatakse
numbrid, väikesed tähed, suured tähed, punktid
3. Hulka elemente kirjutatakse
nurksulud, kandilised sulud, ümarsulud, looksulud
4. Arvud 0, 1, 2, 3, ... moodustavad
kümnendmurdude hulk, araabia numbrite hulk, naturaalarvude hulk, rooma numbrite hulk
5. Hulka, milles ei ole ühtegi elementi, nimetatakse
nullhulk, tühihulk, pooltühi hulk, täishulk
6. Naturaalarvude hulka kuuluvad
positiivsed, negatiivsed arvud ja 0, ainult positiivsed ja 0, positiivsed ja negatiivsed, ainult negatiivsed
7. online education On antud hulk A = {3; 6; 9; 12; 18}. Milline lause on õige?
Arvude 3 ja 6 summa kuulub hulka A., Arvude 12 ja 18 summa kuulub hulka A., Arvude 18 ja 7 jgatis kuulub hulka A., Arvude 12 ja 9 vahe kuulub hulka A.
8. Kui ühe hulga iga element kuulub teise hulka, siis esimest hulka nimetatakse teise hulga
poolhulk, kolmandik hulgast, osahulk, poolkogus
9. Antud kaks hulka: A = {12; 27; 38} ja B = {10,12, 15, 24, 26, 29, 38}. Otsusta, kas
Hulga A ja B on üks hulk., Hulk B on hulga A osahulk., Hulk A on hulga B osahulk., Osahulk A on hulga B osahulk.