Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .


Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Regles d%27accentuació: vocals: la e i la o

Generalment les vocales è i ò tenen l%27accent obert o greu quan formen part de paraules esdrúixoles i planes, mentre què les é i ó tenen l%27accent tancat o agut quan formen part de les paraules agudes. Hi han excepcions La è i la ò obertes: Les ocasions en les que trobem la è oberta són: 1-En quasi totes les paraules esdrúixoles 2-En els termes científics 3-Davant de l, l·l, rr, r 4-Davant de paraules amb diftong eu o de síl·labes amb les vocals i o u. 5-Amb les paraules amb terminacions cultes: -ecte,-ecta,-epte,-epta. Les ocasions amb les que trobem la ò oberta són: 1-En quasi totes les paraules esdrúixoles 2-Davant de les vocals i o u, o de síl·laba en les vocals i o u. 3- amb les paraules amb terminacions: -oc,-oca, -oig,-oja, -ol, -ola, -ort,-orta, -ost,-osta, -ot,-ota.

.