Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Neurčité slovesné tvary

Správne zaraďte neurčité slovesné tvary!

Groups:
prechodník, činné príčastie, trpné príčastie, slovesné podstatné meno,

Words:
crossword maker letiac, lietanie, lietajúcim, computer assisted language learning kúpiac, kúpeného, rozmýšľajúc, premyslený, chytenou, prezliekanie, rekonštruujúci, pečenie, build your own quiz pískajúc si, prepísanými, odpovedajúcej, šijúca, nakupovanie, šitie, zjedená, elearning nedotiahnutý, týčiac sa, stojaci, kľačiac, pokrčenou, rozdaných, opravenej, skláňajúci sa, blúdiac, roztriedenú, matching excercise zvážiac, ESL váženie, opretý, results čakanie,