Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .


Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ASTMEVAHELDUS: TUGEV VÕI NÕRK ASTE (KÄÄNDSÕNAD)

LOHISTA KÄÄNDSÕNAVORM ÕIGESSE AUKU. ASTME MÄÄRAMISEKS VÕRDLE NIMETAVAT JA OMASTAVAT. KUI SULGHÄÄLIK VÕI %22S%22 ON ALLES VÕI KUI HÄÄLIKUT SAAB HÄÄLDADA HÄSTI PIKALT, ON TEGU TUGEVA ASTMEGA. NB! LAADIVAHELDUS ON SULGHÄÄLIKU VÕI %22S%22-I MOONDUMINE VÕI KADU NÕRGAS ASTMES, VÄLTEVAHELDUS ON HÄÄLIKUPIKKUSE MUUTUMINE. K JA G, P JA B, T JA D ON ÜHED JA SAMAD HÄÄLIKUD, ESIMENE VARIANT TUGEV, TEINE NÕRK ASTE. K JA KK, P JA PP, T JA TT PUHUL ON ESIMENE VARIANT NÕRK, TEINE TUGEV ASTE.

.