Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Domino

Definitions:
pokojný večer, dĺžeň, luna, automobil, TANAP, Au, leží na dvanástke, mať nervy zo železa, dohorela svieca jeho života, povysávať, apostrof, labutia pieseň, lampa žmúri, SNP, minerálna voda, veternica lesná, hintov, dôvtipný, bystrý, múdry, šunka, žeriav1 - žeriav2, tzv., mravy, ďalekohľad, fiží,

Answers:
archaizmus, interpunkčné znamienko, personifikácia print quizzes , zložené slovo quiz , epiteton, historizmus, odvodené slovo, internacionali-zmus, združené pomenovanie, skratka test , odborný termín, cudzie slovo, metafora, homonymá, básnické slovo, diakritické znamienko, skratkové slovo, okrídlený výraz online , značka, frazeologizmus, zdomácnené slovo, synonymá, metonýmia, iniciálová skratka,