Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Human Resources - recruitment 2

Good luck!

Definitions:
to contribute to/towards change, to maintain standards, to involve problems, to contribute to a company, to be responsible for, to identify needs, improve staff performance, suitable candidate, to ensure a place prepare quiz , to ensure sb, develop good team spirit, This job involves working flexible hours, hands-on work, to be responsible/ accountable to distant learning , build an effective team, react to change short answer questions ,

Answers:
odpowiedni kandydat, utrzymywać standard, przyczyniać się do zmian, wiązać się z problemami, zapewniać miejsce, Ta praca wymaga elastyczności co do jej godzin., udoskonalic/ poprawić wyniki pracy personelu class website , być odpowiedzialnym przed, zidentyfikować, określić potrzeby, zbudować skuteczny zespół, praktyczne zadania w pracy, reagować na zmiany, rozwijać duch współpracy, upewniać kogoś, że, wnosić coś do firmy (swój intelektualny wkład), być odpowiedzialnym za,