Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Human Resources - recruitment 1

Polska instrukcja Wykonaj ćwiczenie poprzez przeciągnięcie myszką domina w miejsce pustego domina. Dopasuj polskie tłumaczenie ze swoim angielskim odpowiednikiem. Limit czasowy wynosi 7 minut. Powodzenia! English instructions Start the activity by dragging a dominoe into the box placed over dominoes set. Match Polish translation and English words placed on dominoes. Time limit is 7 minutes. Good luck!

Definitions:
HR tools, job description, to carry out an audit, to provide sth, recruitment, to monitor sth, previous experience, to develop procedures, to work closely with sb, to implement new ideas, to prepare sth, report to crossword maker , to assess sb, key duties/responsibilities, workplace location, to manage a project,

Answers:
oceniać kogoś, nadzorować coś, narzędzia HR, opis stanowiska pracy, rekrutacja, kierować projektem web tool , przygotować cos, poprzednie doświadczenie, kluczowe obowiązki, podlegać, meldować komuś teaching , miejsce pracy, udoskonalić procedury, wprowadzić nowe pomysły, dostarczać cos, przeprowadzić kontrolę, ściśle współpracować z kimś ,