Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Human Resources - recruitment 1

Polska instrukcja Wykonaj ćwiczenie poprzez przeciągnięcie myszką domina w miejsce pustego domina. Dopasuj polskie tłumaczenie ze swoim angielskim odpowiednikiem. Limit czasowy wynosi 7 minut. Powodzenia! English instructions Start the activity by dragging a dominoe into the box placed over dominoes set. Match Polish translation and English words placed on dominoes. Time limit is 7 minutes. Good luck!

Definitions:
workplace location, report to , HR tools, to provide sth, key duties/responsibilities, to assess sb, to carry out an audit, job description, to work closely with sb, to develop procedures, to prepare sth, to monitor sth, to manage a project online quizzes , recruitment, to implement new ideas, previous experience online ,

Answers:
przeprowadzić kontrolę create online quizzes , miejsce pracy matching excercise , podlegać, meldować komuś, ściśle współpracować z kimś , dostarczać cos, oceniać kogoś, wprowadzić nowe pomysły, udoskonalić procedury, nadzorować coś, opis stanowiska pracy, przygotować cos, kluczowe obowiązki, kierować projektem, poprzednie doświadczenie, narzędzia HR, rekrutacja,