Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Zgodovina slovenskega jezika

Author: Okorn Luka
Description: Vpisuj pravilne odgovore. Ne uporabljaj presledkov in šumnikov.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
Pisava Brižinskih spomenikov, Obdobje v katerem so delovali Jurij Japelj, Blaž Kumerdej, Marko Pohlin, Ožbalt Gutsman..., Prizadevanje, da bi Levstik poslovanil slovenščino in jo približal staro cerkveni slovanščini, Ime pisave, ki jo uvede Franc Metelko, Pisava Celovškega/Rateškega rokopisa, Priimek avtorja nemško pisane slovnice Kranjska gramatika, Rokopis, ki nastane med leti 1428 in 1440, Priimek avtorja prve slovenske komedije, Naslov slovenske slovnice Adama Bohoriča (1584), Priimek avtorja Kuharskih bukev (1799),

Crossword words:
GOTICA, VODNIK, LINHART, ZIMSKEURICE, METELCICA, POHLIN, KAROLINSKAMINUSKULA, STISKIROKOPIS, RAZSVETLJENSTVO,