Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Zgodovina slovenskega jezika

Author: Okorn Luka
Description: Poveži pare.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Jurij Japelj
1. Franc Metelko
2. Anton Murko
3. Ožbalt Gutsman
4. Peter Dajnko
5. Janez Damascen Dev
6. Štefan Kuzmič
7. Jernej Kopitar
8. Ljudevit Gaj
9. Maks Pleteršnik
10. Janez Bleiweis
11. Jože Toporišič
12. Valentin Vodnik
13. Anton Breznik
14. Anton Tomaž Linhart
15. Marko Pohlin

Answers:
0. Babištvo ali porodničarski vuk za babice
1. nemško pisana slovenica Windische sprachlehre
2. metelčica
3. slovnica slovanskega jezika na Kranj., Koroš. in Štajer.
4. gajica
5. teoretično-praktična slovenska slovnica, 1832
6. 1894 in 1895, slovensko-nemški slovar
7. dajnčica
8. Nouvi zakon ali testamentom
9. Slovenska slovenica za srednje šole
10. Slovenski knjižni jezik 1-4
11. almanah Pisanice od lepeh umetnost
12. katoliški prevod svetega pisma 1784-1802
13. nemško pisana slovnica Kranjska gramatika
14. urednik kmetijskih in rokodelskih novic
15. Županova Micka
.