Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Zgodovina slovenskega jezika

Author: Okorn Luka
Description: Poveži pare.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Anton Murko
1. Jernej Kopitar
2. Janez Bleiweis
3. Anton Breznik
4. Ožbalt Gutsman
5. Štefan Kuzmič
6. Marko Pohlin
7. Maks Pleteršnik
8. Peter Dajnko
9. Valentin Vodnik
10. Ljudevit Gaj
11. Janez Damascen Dev
12. Jože Toporišič
13. Franc Metelko
14. Anton Tomaž Linhart
15. Jurij Japelj

Answers:
0. nemško pisana slovnica Kranjska gramatika
1. Babištvo ali porodničarski vuk za babice
2. dajnčica
3. slovnica slovanskega jezika na Kranj., Koroš. in Štajer.
4. Slovenski knjižni jezik 1-4
5. teoretično-praktična slovenska slovnica, 1832
6. 1894 in 1895, slovensko-nemški slovar
7. Županova Micka
8. gajica
9. Nouvi zakon ali testamentom
10. Slovenska slovenica za srednje šole
11. almanah Pisanice od lepeh umetnost
12. nemško pisana slovenica Windische sprachlehre
13. katoliški prevod svetega pisma 1784-1802
14. metelčica
15. urednik kmetijskih in rokodelskih novic
.