Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Zgodovina slovenskega jezika

Author: Okorn Luka
Description: Poveži pare.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Anton Breznik
1. Janez Damascen Dev
2. Anton Tomaž Linhart
3. Maks Pleteršnik
4. Janez Bleiweis
5. Jernej Kopitar
6. Ožbalt Gutsman
7. Jože Toporišič
8. Anton Murko
9. Peter Dajnko
10. Franc Metelko
11. Valentin Vodnik
12. Marko Pohlin
13. Jurij Japelj
14. Ljudevit Gaj
15. Štefan Kuzmič

Answers:
0. nemško pisana slovnica Kranjska gramatika
1. Županova Micka
2. katoliški prevod svetega pisma 1784-1802
3. Nouvi zakon ali testamentom
4. Slovenska slovenica za srednje šole
5. 1894 in 1895, slovensko-nemški slovar
6. urednik kmetijskih in rokodelskih novic
7. teoretično-praktična slovenska slovnica, 1832
8. dajnčica
9. slovnica slovanskega jezika na Kranj., Koroš. in Štajer.
10. almanah Pisanice od lepeh umetnost
11. nemško pisana slovenica Windische sprachlehre
12. metelčica
13. gajica
14. Babištvo ali porodničarski vuk za babice
15. Slovenski knjižni jezik 1-4
.