Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Zgodovina slovenskega jezika

Author: Okorn Luka
Description: Poveži pare.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Ožbalt Gutsman
1. Štefan Kuzmič
2. Anton Murko
3. Ljudevit Gaj
4. Marko Pohlin
5. Jože Toporišič
6. Janez Damascen Dev
7. Jernej Kopitar
8. Valentin Vodnik
9. Janez Bleiweis
10. Jurij Japelj
11. Maks Pleteršnik
12. Franc Metelko
13. Anton Breznik
14. Peter Dajnko
15. Anton Tomaž Linhart

Answers:
0. slovnica slovanskega jezika na Kranj., Koroš. in Štajer.
1. dajnčica
2. teoretično-praktična slovenska slovnica, 1832
3. Županova Micka
4. Slovenska slovenica za srednje šole
5. almanah Pisanice od lepeh umetnost
6. Babištvo ali porodničarski vuk za babice
7. metelčica
8. nemško pisana slovenica Windische sprachlehre
9. Nouvi zakon ali testamentom
10. katoliški prevod svetega pisma 1784-1802
11. 1894 in 1895, slovensko-nemški slovar
12. urednik kmetijskih in rokodelskih novic
13. nemško pisana slovnica Kranjska gramatika
14. Slovenski knjižni jezik 1-4
15. gajica
.