Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Zgodovina slovenskega jezika

Author: Okorn Luka
Description: Poveži pare.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Štefan Kuzmič
1. Jože Toporišič
2. Jurij Japelj
3. Jernej Kopitar
4. Franc Metelko
5. Janez Bleiweis
6. Anton Tomaž Linhart
7. Peter Dajnko
8. Ljudevit Gaj
9. Ožbalt Gutsman
10. Anton Murko
11. Marko Pohlin
12. Valentin Vodnik
13. Maks Pleteršnik
14. Anton Breznik
15. Janez Damascen Dev

Answers:
0. urednik kmetijskih in rokodelskih novic
1. nemško pisana slovenica Windische sprachlehre
2. Slovenska slovenica za srednje šole
3. 1894 in 1895, slovensko-nemški slovar
4. teoretično-praktična slovenska slovnica, 1832
5. nemško pisana slovnica Kranjska gramatika
6. slovnica slovanskega jezika na Kranj., Koroš. in Štajer.
7. Nouvi zakon ali testamentom
8. metelčica
9. katoliški prevod svetega pisma 1784-1802
10. Slovenski knjižni jezik 1-4
11. gajica
12. almanah Pisanice od lepeh umetnost
13. Babištvo ali porodničarski vuk za babice
14. Županova Micka
15. dajnčica
.