Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Zgodovina slovenskega jezika

Author: Okorn Luka
Description: Poveži pare.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Valentin Vodnik
1. Anton Murko
2. Franc Metelko
3. Peter Dajnko
4. Ožbalt Gutsman
5. Janez Bleiweis
6. Janez Damascen Dev
7. Jernej Kopitar
8. Jurij Japelj
9. Marko Pohlin
10. Ljudevit Gaj
11. Maks Pleteršnik
12. Štefan Kuzmič
13. Anton Tomaž Linhart
14. Jože Toporišič
15. Anton Breznik

Answers:
0. dajnčica
1. Babištvo ali porodničarski vuk za babice
2. Nouvi zakon ali testamentom
3. 1894 in 1895, slovensko-nemški slovar
4. Slovenska slovenica za srednje šole
5. metelčica
6. gajica
7. nemško pisana slovnica Kranjska gramatika
8. nemško pisana slovenica Windische sprachlehre
9. urednik kmetijskih in rokodelskih novic
10. katoliški prevod svetega pisma 1784-1802
11. Županova Micka
12. almanah Pisanice od lepeh umetnost
13. teoretično-praktična slovenska slovnica, 1832
14. slovnica slovanskega jezika na Kranj., Koroš. in Štajer.
15. Slovenski knjižni jezik 1-4