Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Zgodovina slovenskega jezika

Author: Okorn Luka
Description: Poveži pare.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Valentin Vodnik
1. Peter Dajnko
2. Marko Pohlin
3. Ožbalt Gutsman
4. Jože Toporišič
5. Anton Tomaž Linhart
6. Janez Bleiweis
7. Anton Breznik
8. Jurij Japelj
9. Franc Metelko
10. Jernej Kopitar
11. Janez Damascen Dev
12. Štefan Kuzmič
13. Ljudevit Gaj
14. Anton Murko
15. Maks Pleteršnik

Answers:
0. Županova Micka
1. nemško pisana slovnica Kranjska gramatika
2. nemško pisana slovenica Windische sprachlehre
3. katoliški prevod svetega pisma 1784-1802
4. Slovenski knjižni jezik 1-4
5. Babištvo ali porodničarski vuk za babice
6. teoretično-praktična slovenska slovnica, 1832
7. metelčica
8. slovnica slovanskega jezika na Kranj., Koroš. in Štajer.
9. Nouvi zakon ali testamentom
10. urednik kmetijskih in rokodelskih novic
11. Slovenska slovenica za srednje šole
12. almanah Pisanice od lepeh umetnost
13. gajica
14. 1894 in 1895, slovensko-nemški slovar
15. dajnčica