Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Zgodovina slovenskega jezika

Author: Okorn Luka
Description: Poveži pare.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Anton Murko
1. Ljudevit Gaj
2. Jurij Japelj
3. Janez Damascen Dev
4. Janez Bleiweis
5. Peter Dajnko
6. Jernej Kopitar
7. Ožbalt Gutsman
8. Anton Tomaž Linhart
9. Maks Pleteršnik
10. Jože Toporišič
11. Marko Pohlin
12. Štefan Kuzmič
13. Valentin Vodnik
14. Franc Metelko
15. Anton Breznik

Answers:
0. Slovenska slovenica za srednje šole
1. 1894 in 1895, slovensko-nemški slovar
2. almanah Pisanice od lepeh umetnost
3. Babištvo ali porodničarski vuk za babice
4. metelčica
5. gajica
6. urednik kmetijskih in rokodelskih novic
7. dajnčica
8. nemško pisana slovenica Windische sprachlehre
9. teoretično-praktična slovenska slovnica, 1832
10. nemško pisana slovnica Kranjska gramatika
11. slovnica slovanskega jezika na Kranj., Koroš. in Štajer.
12. Slovenski knjižni jezik 1-4
13. katoliški prevod svetega pisma 1784-1802
14. Županova Micka
15. Nouvi zakon ali testamentom
.