Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Zgodovina slovenskega jezika

Author: Okorn Luka
Description: Poveži pare.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Ožbalt Gutsman
1. Franc Metelko
2. Ljudevit Gaj
3. Jurij Japelj
4. Anton Breznik
5. Janez Bleiweis
6. Anton Murko
7. Jože Toporišič
8. Valentin Vodnik
9. Maks Pleteršnik
10. Jernej Kopitar
11. Marko Pohlin
12. Anton Tomaž Linhart
13. Štefan Kuzmič
14. Peter Dajnko
15. Janez Damascen Dev

Answers:
0. gajica
1. 1894 in 1895, slovensko-nemški slovar
2. teoretično-praktična slovenska slovnica, 1832
3. Babištvo ali porodničarski vuk za babice
4. katoliški prevod svetega pisma 1784-1802
5. Županova Micka
6. urednik kmetijskih in rokodelskih novic
7. nemško pisana slovnica Kranjska gramatika
8. Slovenski knjižni jezik 1-4
9. metelčica
10. Slovenska slovenica za srednje šole
11. Nouvi zakon ali testamentom
12. slovnica slovanskega jezika na Kranj., Koroš. in Štajer.
13. almanah Pisanice od lepeh umetnost
14. dajnčica
15. nemško pisana slovenica Windische sprachlehre
.