Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Djelovi računara

Author: Marković Ranka
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Šta je računarski softver?
A) Skup programa koji upravlja hardverom.
B) Folderi
C) Ulazni uređaji.
D) Računarski programi.

2. Šta je računarski hardver?
A) MS Word
B) Fajlovi
C) Fizički djelovi računara.
D) Svi materijalni djelovi računara.

3. Hardver se dijeli na:
A) Ulazne uređaje
B) Aplikacije
C) Centralnu jedinicu
D) Izlazne uređaje

4. Ulazni uređaji su:
A) Miš, tastatura, monitor osjetljiv na dodir, skener.
B) Zvučnici
C) Monitor, štampač, ploter.
D) Mikrofon, digitalni fotoaparat, digitalna i web kamera.

5. Izlazni uređaji su:
A) Skener
B) Monitor, štampač, ploter.
C) Mikrofon, miš.
D) Projektor, zvučnici

6. Djelovi centralne jedinice su:
A) Matična ploča - srce računara - na koju se spajaju svi ostali uređaji.
B) Fajlovi
C) Folderi
D) Procesor (CPU)

7. Modem (modulator - demodulator) je:
A) Skener
B) Uređaj koji služi da pošalje ili primi podatke preko nekog tipa telefons
C) Ploter
D) Najznačajnija osobina modema je njegova brzina (broj bita po sekuni

8. UPS je:
A) Mrežna kartica
B) Zvučna kartica
C) Uređaj koji omogućava napajanje računara električnom energijom bz
D) TV kartica

9. Kućište je:
A) Osnovni dio računara u kome su smješteni:matična ploča, CD/DVD
B) Džojstik
C) Spoljna memorija
D) Takođe u kućištu su i napajanje, grafička kartica, hard disk i sl.

.