Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

teste baze de date

Author: MORICZ CSABA EMERIC
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Ce semnificatie are piciorul de cioara in cadrul unui ERD ?
A) relatia este obligatorie
B) relatia este optionala
C) pot exista una sau mai multe instante ale entitatii care apare semnul in relatie cu o instanta a celeilalte entitati
D) niciiuna din variantele anterioare

2. Care intre urmatoarele cerinte NU sunt necesare pentru ca o entitate sa se gaseasca in a treia forma normala ?
A) Trebuie sa se gaseasca in a doua forma normala
B) fiecare atribut care face parte din UID trebuie sa depinda de intregul UID
C) Nu trebuie sa existe dependente tranzitive
D) Niciuna dintre variantele anterioare

3. Care dintre urmatoarele enunturi este un exemplu de redundanta ?
A) O relatie intre 2 entitati care poate fi dedusa din alta relatie
B) O valoare dintr-o baza de date care poate fi obtinuta direct pe baza altei valori
C) Doua atribute din baza de date care au aceiasi valoare
D) O valoare din baza de date care poate fi obtinuta efectuand diferite calcule asupra altori valori

4. Un atribut intr-un tabel reprezinta :
A) o instanta
B) O coloana in tabel
C) o relatie
D) niciuna dintre cele de mai sus

5. Intr-o tabela, o instanta a unei entitati este mapata ca :
A) O relatie many to many
B) o linie din tabel
C) o coloana din tabel
D) un atribut

6. Bazele de date relationale reprezinta entitatile sub forma de :
A) relatii sub forma de retea
B) relatii ierarhice
C) Tabele
D) obiecte relationale
.