Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vzorečky

Author: Zárubová Jana
Description: Spoj správně vzorečky
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. obsah čtverce
1. obvod rovnoramenného trojúhelníku
2. objem krychle
3. obsah obecného trojúhelníku
4. obvod čtverce
5. obsah obdélníku
6. obvod obecného trojúhelníku
7. obvod kosočtverce
8. obvod rovnostranného trojúhelníku
9. obsah pravoúhlého trojúhelníku (u C)
10. obvod rovnoramenného lichoběžníku
11. obsah rovnoběžníku
12. obsah lichoběžníku
13. obvod obecného čtyřúhelníku
14. obvod obdélníku
15. obvod kosodélníku

Answers:
0. o = 4 * a
1. o = a %2b c %2b 2r
2. o = 3 * a
3. S = (a %2b c)*v/2
4. o = a %2b b %2b c
5. o = 2 (a %2b b)
6. V = a * a * a
7. o = a %2b b %2b c %2b d
8. o = 2 (a %2b b)
9. S = (a * b)/2
10. S = a * b
11. S = (a *va)/2
12. o = 2r %2b z
13. S = a * a
14. S = a *va
15. o = 4 * a
.