Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vzorečky

Author: Zárubová Jana
Description: Spoj správně vzorečky
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. obvod rovnoramenného lichoběžníku
1. obsah lichoběžníku
2. obvod rovnostranného trojúhelníku
3. obsah rovnoběžníku
4. obsah čtverce
5. obsah obdélníku
6. obvod rovnoramenného trojúhelníku
7. objem krychle
8. obvod kosočtverce
9. obsah pravoúhlého trojúhelníku (u C)
10. obvod obdélníku
11. obvod obecného čtyřúhelníku
12. obsah obecného trojúhelníku
13. obvod čtverce
14. obvod obecného trojúhelníku
15. obvod kosodélníku

Answers:
0. S = a *va
1. V = a * a * a
2. o = a %2b b %2b c %2b d
3. S = (a *va)/2
4. o = a %2b c %2b 2r
5. S = a * b
6. S = (a %2b c)*v/2
7. o = 4 * a
8. S = (a * b)/2
9. o = a %2b b %2b c
10. S = a * a
11. o = 2 (a %2b b)
12. o = 3 * a
13. o = 2 (a %2b b)
14. o = 4 * a
15. o = 2r %2b z
.