Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vzorečky

Author: Zárubová Jana
Description: Spoj správně vzorečky
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. obsah pravoúhlého trojúhelníku (u C)
1. obvod kosočtverce
2. obsah obdélníku
3. obsah čtverce
4. obvod obdélníku
5. obvod rovnostranného trojúhelníku
6. obsah rovnoběžníku
7. obvod kosodélníku
8. obvod rovnoramenného lichoběžníku
9. obsah lichoběžníku
10. objem krychle
11. obvod čtverce
12. obvod rovnoramenného trojúhelníku
13. obvod obecného trojúhelníku
14. obsah obecného trojúhelníku
15. obvod obecného čtyřúhelníku

Answers:
0. o = 2r %2b z
1. V = a * a * a
2. S = (a * b)/2
3. o = a %2b c %2b 2r
4. o = 4 * a
5. o = 3 * a
6. o = 2 (a %2b b)
7. S = (a *va)/2
8. o = a %2b b %2b c
9. S = a * b
10. S = a * a
11. o = 4 * a
12. S = (a %2b c)*v/2
13. o = 2 (a %2b b)
14. o = a %2b b %2b c %2b d
15. S = a *va
.