Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vzorečky

Author: Zárubová Jana
Description: Spoj správně vzorečky
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. obvod obdélníku
1. obvod kosodélníku
2. obsah obdélníku
3. obvod rovnoramenného trojúhelníku
4. objem krychle
5. obvod čtverce
6. obvod kosočtverce
7. obsah pravoúhlého trojúhelníku (u C)
8. obvod rovnoramenného lichoběžníku
9. obsah lichoběžníku
10. obvod rovnostranného trojúhelníku
11. obvod obecného čtyřúhelníku
12. obsah čtverce
13. obsah rovnoběžníku
14. obvod obecného trojúhelníku
15. obsah obecného trojúhelníku

Answers:
0. V = a * a * a
1. o = 2r %2b z
2. S = a * b
3. S = (a %2b c)*v/2
4. S = (a *va)/2
5. o = a %2b b %2b c %2b d
6. o = 4 * a
7. o = 4 * a
8. o = a %2b c %2b 2r
9. o = 2 (a %2b b)
10. o = 3 * a
11. S = (a * b)/2
12. o = 2 (a %2b b)
13. o = a %2b b %2b c
14. S = a *va
15. S = a * a
.