Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vzorečky

Author: Zárubová Jana
Description: Spoj správně vzorečky
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. obvod obecného trojúhelníku
1. obvod kosočtverce
2. objem krychle
3. obvod rovnostranného trojúhelníku
4. obvod rovnoramenného trojúhelníku
5. obsah obdélníku
6. obvod rovnoramenného lichoběžníku
7. obvod obecného čtyřúhelníku
8. obsah pravoúhlého trojúhelníku (u C)
9. obsah rovnoběžníku
10. obsah lichoběžníku
11. obvod obdélníku
12. obsah čtverce
13. obvod čtverce
14. obvod kosodélníku
15. obsah obecného trojúhelníku

Answers:
0. o = 4 * a
1. S = a * b
2. S = (a %2b c)*v/2
3. o = a %2b b %2b c %2b d
4. o = a %2b b %2b c
5. S = a * a
6. S = (a * b)/2
7. o = 4 * a
8. V = a * a * a
9. o = 3 * a
10. o = 2r %2b z
11. o = 2 (a %2b b)
12. S = (a *va)/2
13. o = a %2b c %2b 2r
14. S = a *va
15. o = 2 (a %2b b)
.