Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vzorečky

Author: Zárubová Jana
Description: Spoj správně vzorečky
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. obvod rovnoramenného trojúhelníku
1. obvod obecného trojúhelníku
2. obvod kosočtverce
3. obsah rovnoběžníku
4. objem krychle
5. obvod čtverce
6. obvod obdélníku
7. obvod obecného čtyřúhelníku
8. obvod rovnostranného trojúhelníku
9. obsah obecného trojúhelníku
10. obsah čtverce
11. obvod rovnoramenného lichoběžníku
12. obvod kosodélníku
13. obsah obdélníku
14. obsah lichoběžníku
15. obsah pravoúhlého trojúhelníku (u C)

Answers:
0. o = 2 (a %2b b)
1. o = 4 * a
2. S = (a *va)/2
3. o = a %2b b %2b c
4. S = a *va
5. S = (a * b)/2
6. o = 4 * a
7. o = a %2b c %2b 2r
8. o = 2r %2b z
9. o = 3 * a
10. S = (a %2b c)*v/2
11. V = a * a * a
12. o = a %2b b %2b c %2b d
13. S = a * b
14. o = 2 (a %2b b)
15. S = a * a
.