Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Natuurwetenschappen - voortplanting bij de mens

Author: Vochten Tom
Description: Nadat je het eerste hoofdstuk voor het vak Natuurwetenschappen (Voortplanting bij de mens) hebt geleerd, kan je hier de begrippen oefenen. Zo ben je nog beter voorbereid voor het examen. Links zal je allemaal blokjes zien staan met in het rood begrippen op. Rechts zal je blokjes zien met synoniemen of een uitleg. Klik op een blokje links en dan op het blokje rechts dat erbij hoort. Als het juist is zullen de blokjes verdwijnen. Zo kan je verder doen tot alle blokjes op zijn! OPGELET: dit is een oefening, leer zeker ook je cursus want daar staat veel meer in.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. placenta
1. weeën
2. noodpil
3. baarmoederslijmvlies
4. DNA
5. geslachtsrijp zijn
6. primaire geslachtskenmerken
7. functie moederkoek
8. baarmoeder
9. geslachtsgemeenschap
10. vagina
11. anticonceptie
12. puberteit
13. uitdrijvingsfase
14. bevruchting
15. nageboorte

Answers:
0. menstruatie
1. hier nestelt een embryo zich om zo te ontwikkelen tot foetus
2. waar de eicel gevormd wordt en rijpt
3. wat er lichamelijk in de puberteit verandert
4. deze zijn al bij de geboorte aanwezig
5. overgangsperiode van kind naar volwassene
6. stoffen uitwisselen tussen moeder en kind
7. morning-after pil
8. met persweeën wordt de baby uit het lichaam geduwd
9. moederkoek
10. versmelting van eicelkern en zaadcelkern
11. het verhinderen van bevruchting en zwangerschap
12. schede
13. binnenbekleding van de baarmoeder
14. via naweeën bijv. moederkoek uit het lichaam duwen
15. weerkerende samentrekkingen van de baarmoederspier