Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Natuurwetenschappen - voortplanting bij de mens

Author: Vochten Tom
Description: Nadat je het eerste hoofdstuk voor het vak Natuurwetenschappen (Voortplanting bij de mens) hebt geleerd, kan je hier de begrippen oefenen. Zo ben je nog beter voorbereid voor het examen. Links zal je allemaal blokjes zien staan met in het rood begrippen op. Rechts zal je blokjes zien met synoniemen of een uitleg. Klik op een blokje links en dan op het blokje rechts dat erbij hoort. Als het juist is zullen de blokjes verdwijnen. Zo kan je verder doen tot alle blokjes op zijn! OPGELET: dit is een oefening, leer zeker ook je cursus want daar staat veel meer in.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. eierstok
1. functie moederkoek
2. geslachtsrijp zijn
3. anticonceptie
4. uitdrijvingsfase
5. maandstonden
6. nageboorte
7. baarmoederslijmvlies
8. secundaire geslachtskenmerken
9. vagina
10. noodpil
11. baarmoeder
12. placenta
13. geslachtsgemeenschap
14. bevruchting
15. primaire geslachtskenmerken

Answers:
0. in staat zijn om voortplantingscellen te produceren (zaad -of eicellen)
1. het verhinderen van bevruchting en zwangerschap
2. via naweeën bijv. moederkoek uit het lichaam duwen
3. stoffen uitwisselen tussen moeder en kind
4. moederkoek
5. waar de eicel gevormd wordt en rijpt
6. versmelting van eicelkern en zaadcelkern
7. schede
8. weerkerende samentrekkingen van de baarmoederspier
9. coïtus
10. hier nestelt een embryo zich om zo te ontwikkelen tot foetus
11. wat er lichamelijk in de puberteit verandert
12. met persweeën wordt de baby uit het lichaam geduwd
13. morning-after pil
14. menstruatie
15. overgangsperiode van kind naar volwassene
.