Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vlak u snijegu

Author: Pavlović Mlačak Blaženka
Description: Pred vama je kviz o popularnom lektirnom djelu Vlak u snijegu koje je napisao Mato Lovrak. Pokušajte riješiti kviz i utvrditi svoje znanje! Sretno
Keywords: snijeg, skola, vlak, zadruga, izlozba, , online teaching

Content:
Quiz:

1. Koje životinje ugodno žive u školi?
A) Jazavci
B) Mačke
C) Vrapci
D) Miševi

2. Koliko đaka dolazi s Jabukovca?

3. U koji razred idu Ljuban, Draga i Pero?
A) četvrti
B) peti
C) prvi
D) Answer_4_(optional)

4. Ljuban, Pero i Draga su prijatelji od prvog razreda.
A) TRUE
B) FALSE

5. Koja je igra presudila prijateljstvu Ljubana, Pere i Drage?
A) Graničara
B) Svatova
C) Lovice
D) Answer_4_(optional)

6. Što je predložio učitelj svojim učenicima?
A) Da osnuju zadrugu
B) Da osnuju košarkaški klub
C) Da postnu izvidači
D) Answer_4_(optional)

7. Izbori za domaćina zadruge protekli su bez problema.
A) TRUE
B) FALSE

8. Tko je na kraju ipak izabran za domaćina zadruge?
A) Draga
B) Pero
C) Ljuban
D) Answer_4_(optional)

9. Kako je Ljuban vodio zadrugu?
A) Dobro, zadruga je dobro djelovala.
B) Nikako, nitko nije bio zadovoljan
C) Bilo bi bolje da je izabran Pero
D) Answer_4_(optional)

10. Kako se zvala zadruga?
A) Jabukovac
B) Ljubanovac
C) Ferdinandovac
D) Answer_4_(optional)

11. Učenici su trebali putovati vlakom na izložbu u grad.
A) TRUE
B) FALSE

12. Učenici su u vlaku radili nered te ih je kondukter stalno trebao opominjati da se smire.
A) TRUE
B) FALSE

13. Što se dogodilo učitelju za vrijeme predstave u kinu?
A) Pozlilo mu je te je odvezen u bolnicu
B) Pao je sa stolice
C) Netko ga je udario u glavu.
D) Answer_4_(optional)

14. Kako su učenici reagirali kad su ostali sami u velikom gradu bez učitelja?
A) Bilo im je svejedno.
B) Nisu pridavali tome pažnju.
C) Bili su prestrašeni , u panici.
D) Answer_4_(optional)

15. Dok su učenici boravili u gradu počeo je padati snijeg.
A) TRUE
B) FALSE

16. Što je Ljuban naredio svojim zadrugarima kad su ušli u vagon vlaka kojim su se sami trebali vratiti kući?
A) Da svatko čuva svoju hranu što bolje može i nikome je nedaje.
B) Da predaju sve zalihe hrane kako bi ih mogli podijeliti u slučaju da putovanje potraje.
C) Da odmah pojedu svu hranu koju imaju kod sebe da se ne smrzne.
D) Answer_4_(optional)

17. Na povratku kući svi su zadrugari slušali Ljubana i njegove naputke bez pogovora.
A) TRUE
B) FALSE

18. Što su zadrugari učinili kad je vlak zapeo u sniježnom nanosu?
A) Počeli su plakati i nisu izlazili iz vagona.
B) Nije ih bilo briga što se događa jer su o tome brogu vodili odrasli.
C) Odlučili su pomoći te golim rukama čistili snijeg i led s lokomotive.
D) Answer_4_(optional)

19. Koja se djevojčica jako razboljela?
A) Draga
B) Marija
C) Jelena
D) Answer_4_(optional)

20. Tko je pokušao krasti hranu u vlaku?
A) Ljuban
B) kondukter
C) Pero
D) Answer_4_(optional)

21. Djecu su na želježničkom kolodvoru u Velikom Selu dočekali zabrinuti roditelji.
A) TRUE
B) FALSE

22. Što se dogodilo s Ljubanom po povratku u Veliko Selo, na putu prema kući?
A) Pao je i slomio nogu.
B) Otišao je u Perinu kuću spavati.
C) Zaspao je u saonicama.
D) Answer_4_(optional)
.