Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vježbe, 5.10.

Author: Senicnjak Ana
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Zadar ima prenoćište za beskućnike.
A) TOČNO
B) POGREŠNO

2. Tko je dužan posredovati i pomoći žrtvi u ostvarivanja prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu u slučaju seksualnog nasilja?

3. Koje su tvrdnje točne, a odnose se na pomoć za podmirenje troškova stanovanja?
A) Novčanu pomoć za troškove stanovanje odobrava jedinica lokalne samouprave.
B) Samcu ili obitelji koji se grije na drva može se jednom godišnje osigurati 7 m3 drva
C) Stambenim prostorom kojim se zadovoljavaju osnovne stambene potrebe smatra se stan ili kuća veličine 35 m2 korisne površine za jednu osobu.
D) Answer_4_(optional)

4. Tko preuzima obavljanje inspekcijskih poslova u području prometa roba i usluga, zaštite intelektualnog vlasništva, boravišne pristojbe, zabrane i sprječavanja neregistrirane djelatnosti i nezakonite trgovine?
A) Državni inspektorat
B) Inspektorat rada
C) Inspektorat za financije
D) Inspektorat za gospodarstvo

5. Što napraviti u slučaju blokade računala zbog pojave računalnog virusa s lažnim upozorenjima MUP-a?
A) Obratiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
B) Obavijestiti Hrvatski telekom
C) Prijaviti slučaj najbližoj policijskoj postaji
D) Budući da više ne spada u kazneno djelo, obratiti se informatičkom stučnjaku.

6. Koji broj nazvati u slučaju neizdavanja računa?

7. Stranka u sudskom postupku ima pravo podnijeti pisano ili usmeno predstavku predsjedniku suda na rad suda ili suca zbog odugovlačenja postupka u kojem je stranka ili ima pravni interes te je Predsjednik suda dužan odgovoriti na predstavku najkasnije u roku od 15 dana od dana njezina zaprimanja.
A) TOČNO
B) POGREŠNO

8. Vozači, sudionici prometne nesreće, u kojoj je uzrokovana manja materijalna šteta na vozilima, dužni su odmah ukloniti vozila s kolnika, omogućiti nesmetano odvijanje prometa te popuniti i potpisati #
A) Europsko izvješće o nezgodi

9. Što je od navedenog ispravno, a odnosi se na sigurnosnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti?
A) Najdulje trajanje može biti 2 godine.
B) Sud preispituje postojanje pretpostavki svakih 6 mj.
C) Sud preispituje postojanje pretpostavki svaka 3 mj.
D) Najdulje trajanje može biti 3 godine.

10. Kako se naziva gubitak zahtjeva zbog nevršenja sadržaja nekog prava kroz zakonom određeno vrijeme?

11. Tko od navedenh pruža besplatnu pravnu pomoć na području Slavonije?
A) Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
B) Projekt građanskih prava Sisak
C) Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć
D) Udruga za pružanje besplatne pravne pomoći « Zakonitost prava »

12. Koja se od navedenih udruga na području Karlovačke županije ne bavi prikupljanjem i usmjeravanjem humanitarne pomoći za socijalno ugrožene kategorije građana?
A) Udruga Zvončići
B) Čovjekoljublje - Karlovac
C) Odbor za ljudska prava
D) Answer_4_(optional)

13. Hoće li stranka na sudu dobiti detaljnu informaciju o vremenu u kojem mora poduzeti određenu procesnu radnju (kao i o vremenu održavanja ročišta kojem mora biti nazočan)?
A) DA, ako je procesna radnja vezana uz prekluzivne rokove, sud pismeno poziva stranke na podnošenje te radnje u određenom roku.
B) NE, sud ne obavještava stranke o potrebnom poduzimanju radnji.

14. Kako se zove mreža nevladinih udruga za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja?
.