Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vježbe, 3.9.

Author: Senicnjak Ana
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Na koji broj se prijavljuju nepravilnosti vezane uz izdavanje računa?
A) 0800 18 11
B) 0800 0092
C) 0800 10 01
D) 0800 669933

2. Informacije o naknadi zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku te o isplati naknade zbog povrede prava na suđenju se građanima daju telefonski isključivo u Ministarstvu pravosuđa: utorkom od 8:30 do 11:30 sati na broj telefona 01 3714 661
A) TOČNO
B) POGREŠNO

3. Novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba naziva se

4. Osnovna razlika između Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju i Ugovora o doživotnom uzdržavanju je trenutak prelaska imovine s primatelja uzdržavanja na davatelja uzdržavanja. Odaberite točne tvrdnje.
A) Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju, imovina prelazi na davatelja uzdržavanja trenutkom smrti primatelja uzdržavanja
B) Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, imovina prelazi na davatelja uzdržavanja odmah nakon sklapanja ugovora, na način određen zakonom.
C) Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju, imovina prelazi na davatelja uzdržavanja odmah nakon sklapanja ugovora, na način određen zakonom.
D) Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, imovina prelazi na davatelja uzdržavanja trenutkom smrti primatelja uzdržavanja.

5. Koja od navedenih udruga se ne bavi pravima manjina?
A) Projekt građanskih prava Sisak
B) Odbor za ljudska prava Karlovac
C) Udruga Zora
D) Udruga Zlatni zmaj

6. Sudionik u cestovnom prometu koji iz obijesti teško krši propise o sigurnosti prometa vozeći u stanju nesposobnosti za vožnju izazvanoj trošenjem alkohola uz koncentraciju od najmanje 1,50 g/kg alkohola u krvi, ili droge ili psihoaktivnih lijekova, ili vozeći u zabranjenom smjeru, ili pretječući na nepreglednom mjestu kolonu vozila, ili vozeći brzinom koja prelazi pedeset km/h iznad dopuštene u naseljenom mjestu ili području s naznačenim ograničenjem brzine i tome izazove opasnost za život ili tijelo ljudi, može se kazniti kaznom zatvora do 5 godina.
A) TOČNO
B) POGREŠNO

7. Kojim sve udruga možete uputiti pozivatelja kojeg zlostavlja žena?
A) Udruga Dudeki
B) Udruga zlostavljanih muškaraca TaTa
C) Udruga DUGA
D) Savjetovalište za žrtve nasilja SOS telefon

8. Kako se zove mreža nevladinih udruga za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja?

9. U kojim sve gradovima postoje Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima?
A) Zagrebu, Vukovaru, Požegi, Zadru, Splitu, Sisku i Rijeci
B) Zagrebu, Kutini, Osijeku, Zadru, Splitu, Sisku i Rijeci
C) Zagrebu, Vukovaru, Osijeku, Zadru i Splitu
D) Zagrebu, Vukovaru, Osijeku, Zadru, Splitu, Sisku i Rijeci

10. Kad govorimo o Novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, naknadu pogrebnih troškova do iznosa 5.000,00 kuna traži osoba koja je pogreb platila, što znači da ne mora nužno biti srodnik.
A) TOČNO
B) POGREŠNO

11. Dokumenti, koji se prilažu obrascu za ostvarivanje novčane naknade žrtvama kaznenih djela, moraju biti izvornici ili ovjereni.
A) TOČNO
B) POGREŠNO

12. Ako oštećenik umre u tijeku roka za podnošenje prijedloga za progon ili u tijeku postupka, njegova obitelju (bračni i Izvanbračni suprug/a, roditelji, braća, posvojitelji, biološka i posvojena djeca) nakon njegove smrti mogu dati prijedlog za progon ili tužbu, odnosno dati izjavu da postupak nastavljaju u roku od?
A) 8 dana
B) 3 mjeseca
C) 6 mjeseca
D) ne mogu nastaviti postupak

13. Svjedok ne mora odgovoriti na pojedina pitanja ako je vjerojatno da bi time izložio sebe ili bliskog srodnika kaznenom progonu, teškoj sramoti ili znatnoj materijalnoj šteti.
A) ISPRAVNO
B) POGREŠNO

14. Ukoliko osoba ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za žrtve kaznenih djela, možete je uputiti na podnošenje #
A) privatne tužbe
B) prijave DO
C) žalbe
D) ustavne tužbe
.