Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Backtracking

Author: Popa Virginia
Description:
Keywords: backtraking, , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Utilizând metoda backtracking se generează numerele formate din câte 3 cifre distincte din mulţimea {1,3,5,7}. Dacă primele trei numere generate sunt, în acestă ordine: 135, 137, 153 care este cel de-al patrulea număr generat?
A) 315
B) 173
C) 157
D) 357

2. Utilizăm metoda backtracking pentru generarea tuturor modalităţilor de a scrie numărul 9 ca sumă a cel puţin două numere naturale nenule distincte. Termenii fiecarei sume sunt în ordine strict crescătoare. Soluţiile se generează în ordinea: 1%2b2%2b6, 1%2b3%2b5, 1%2b8, 2%2b3%2b4, 2%2b7, 3%2b6 şi 4%2b5. Se aplică exact aceeaşi metodă pentru scrierea lui 12. Scrieţi, în ordinea generării, toate soluţiile de forma 2%2b....

3. Folosind un algoritm de generare putem obţine numere naturale de k cifre care au suma cifrelor egală cu un număr natural s. Astfel, pentru valorile k=2 şi s=6 se generează, în ordine, numerele: 15, 24, 33, 42, 51, 60. Care va fi al treilea număr generat pentru k=4 şi s=5?
A) 1301
B) 1022
C) 2201
D) 1031

4. Se utilizează un algoritm pentru a genera în ordine lexicografică inversă toate permutările mulţimii {1,2,3,4,5}. Primele patru permutări generate sunt: 54321, 54312, 54231, 54213. A cincea permutare este:
A) 54321
B) 54132
C) 53421
D) 54123
.