Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

VIKTORIIN

Author: Lahtmets Inge
Description: Vasta küsimustele! Ühel küsimusel võib olla ka mitu õiget vastust.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. B-duuri
A) subdominandi akord on es-g-b
B) võtmemärgid on b ja eis
C) paralleelhelistik on g-moll
D) dominant akord on f-as-c

2. DOMINANTSEPTAKORD ehitatakse ....
A) duur-helilaadi 7. astmelt
B) moll-helilaadi 5. astmelt
C) duur-helilaadi5. astmelt
D) moll-helilaadi 7. astmelt

3. Harmoonilise mollis ......
A) on kõrgendatud 6. ja 7. aste
B) on madaldatud 6. aste
C) on SO-astme asemel SI-aste
D) on kõrgendatud 7. aste

4. Puhas kvint...
A) on 2,5 tooni
B) 3,5 tooni
C) astmemudel on Jo-So
D) SO,-JO

5. Fuuga .....
A) teema esitatakse kõikides häältes
B) keskmine osa on töötlus
C) fuuga algab ekspositsiooniga
D) lõpeb repriisiga

6. Ekspositsioon on.....
A) heliteose keskmine osa, kus arendadakse E. esitatud teemasid
B) heliteose algmaterjali kordav ja teost lõpetav osa
C) heliteose sissejuhatus, kus tutvustatakse teemasid
D) heliteose kulminatsioon

7. Töötlus on...
A) heliteose kulminatsioon
B) heliteose sissejuhatav osa, kus tutvustatakse teemasid
C) heliteose algmaterjali kordav ja teost lõpetav osa
D) heliteose keskmine osa, kus arendadakse E. esitatud teemasid

8. Repriis on......
A) heliteose kulminatsioon
B) heliteose keskm. osa, kus arend. ekspositsioonis esit. teemasid
C) heliteose sissejuhatav osa, kus tutvustatakse teemasid
D) heliteose algmaterjali kordav ja teost lõpetav osa

.