Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Ülesanne

Author: Saadjärv Riin
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Ristisõjad tähistavad muinasaja lõppu siinsetel aladel
A) TRUE
B) FALSE

2. Ühiskonna madalaimal astmel olid maata talupojad
A) TRUE
B) FALSE

3. Muinaseestlased olid ristiusku
A) TRUE
B) FALSE

4. Muinaseestlased ei teadnud naaberrahvastest eriti midagi
A) TRUE
B) FALSE

5. Muinaseestlased võtsid ristirüütlitelt ristiusu vastu vabatahtlikult
A) TRUE
B) FALSE

6. Henriku Liivimaa kroonika on tähtsaim ristisõjast jutustav ajalooallikas
A) TRUE
B) FALSE

7. Keskajal oli Liivimaa ühte, ühe valitsejaga riik
A) TRUE
B) FALSE

8. Siinsete valitsejate vahel puhkes pidevalt väikeseid konflikte
A) TRUE
B) FALSE

9. Adratalupoeg oli mõisnikust sõltumatu maaomanik
A) TRUE
B) FALSE

10. Turuasula on linnaõiguseta väikelinn
A) TRUE
B) FALSE

11. Hansaliit on Vahemere-äärseid kaubalinnu ühendav liit
A) TRUE
B) FALSE