Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

lahenda ristsõna

Author: Saadjärv Riin
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
sõltuv talupoeg, linnakogukonna ühine maavaldus, mõisamajapidamise juht, talumaad, mille harimiseks läks tarvis ühte , isik, kes mõisamajapidamises kandis hoolt karja eest, maahärrade ja nende vasallide majapidamine, mõis, mille rajas läänistamata aladele maahärra ise, talupoeg, kellel on väike lään, küla tüüp, kus taluõued paiknevad kindla korrata koos, isik, kelle ülesanne on kümnise kogumine ja talupoegade teotööle saatmine,

Crossword words:
KUBJAS, LINNASARAS, MAAVABA, VIRTIN, VALITSEJA, ADRAMAA, ADRATALUPOEG, SUMBKÜLA, AMETIMÕIS,
.