Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Leia õiged paarid

Author: Saadjärv Riin
Description: Vali igale terminile õige seletus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. lään
1. kihelkond
2. vaimulik rüütliordu
3. arheoloogia
4. kroonika
5. rüütelkond
6. linnus
7. maakond
8. ori
9. piiskop
10. ristisõda
11. vasall
12. privileeg
13. maahärra
14. ordumeister
15. paavst

Answers:
0. Eesti ala tähtsaim haldusüksus muinasajal
1. vasallide ühendus oma õiguste kaitseks
2. eesõigus
3. ristisõdijate ordu juht
4. vasallile maahärra poolt antud maa
5. kihelkondade ühendus
6. ühiskonna madalaimal astmel asuv inimene
7. teadus, mis uurib ajalugu esemeliste allikate abil
8. katoliku kiriku pea, elab Roomas
9. rüütlite sõjaline vennaskond, kaitsevad relvaga ristiusku
10. kohalik vaimulike juht
11. maahärrale truudust vandunud rüütel
12. muinasaegne kaitseehitis, kuhu varjuti sõjaohu korral
13. keskaegse feodaalriigi valitseja
14. sündmusel osalenud isiku jutustus toimunu kohta
15. sõda, kus vallutajate eesmärk on ristiusu levik
.