Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Leia õiged paarid

Author: Saadjärv Riin
Description: Vali igale terminile õige seletus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. vasall
1. piiskop
2. maahärra
3. ori
4. ristisõda
5. paavst
6. arheoloogia
7. vaimulik rüütliordu
8. kihelkond
9. kroonika
10. linnus
11. rüütelkond
12. ordumeister
13. maakond
14. privileeg
15. lään

Answers:
0. Eesti ala tähtsaim haldusüksus muinasajal
1. sõda, kus vallutajate eesmärk on ristiusu levik
2. eesõigus
3. sündmusel osalenud isiku jutustus toimunu kohta
4. kohalik vaimulike juht
5. keskaegse feodaalriigi valitseja
6. vasallide ühendus oma õiguste kaitseks
7. ristisõdijate ordu juht
8. vasallile maahärra poolt antud maa
9. kihelkondade ühendus
10. rüütlite sõjaline vennaskond, kaitsevad relvaga ristiusku
11. ühiskonna madalaimal astmel asuv inimene
12. maahärrale truudust vandunud rüütel
13. katoliku kiriku pea, elab Roomas
14. teadus, mis uurib ajalugu esemeliste allikate abil
15. muinasaegne kaitseehitis, kuhu varjuti sõjaohu korral
.