Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Leia õiged paarid

Author: Saadjärv Riin
Description: Vali igale terminile õige seletus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. paavst
1. maakond
2. privileeg
3. ordumeister
4. vaimulik rüütliordu
5. arheoloogia
6. maahärra
7. kroonika
8. ori
9. ristisõda
10. lään
11. rüütelkond
12. kihelkond
13. vasall
14. piiskop
15. linnus

Answers:
0. rüütlite sõjaline vennaskond, kaitsevad relvaga ristiusku
1. sündmusel osalenud isiku jutustus toimunu kohta
2. vasallile maahärra poolt antud maa
3. eesõigus
4. ühiskonna madalaimal astmel asuv inimene
5. keskaegse feodaalriigi valitseja
6. sõda, kus vallutajate eesmärk on ristiusu levik
7. ristisõdijate ordu juht
8. maahärrale truudust vandunud rüütel
9. muinasaegne kaitseehitis, kuhu varjuti sõjaohu korral
10. kihelkondade ühendus
11. katoliku kiriku pea, elab Roomas
12. vasallide ühendus oma õiguste kaitseks
13. teadus, mis uurib ajalugu esemeliste allikate abil
14. Eesti ala tähtsaim haldusüksus muinasajal
15. kohalik vaimulike juht
.