Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Leia õiged paarid

Author: Saadjärv Riin
Description: Vali igale terminile õige seletus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. lään
1. linnus
2. paavst
3. vasall
4. ordumeister
5. ori
6. kihelkond
7. maakond
8. ristisõda
9. arheoloogia
10. rüütelkond
11. vaimulik rüütliordu
12. privileeg
13. piiskop
14. maahärra
15. kroonika

Answers:
0. ühiskonna madalaimal astmel asuv inimene
1. eesõigus
2. muinasaegne kaitseehitis, kuhu varjuti sõjaohu korral
3. Eesti ala tähtsaim haldusüksus muinasajal
4. kohalik vaimulike juht
5. ristisõdijate ordu juht
6. sündmusel osalenud isiku jutustus toimunu kohta
7. teadus, mis uurib ajalugu esemeliste allikate abil
8. vasallile maahärra poolt antud maa
9. keskaegse feodaalriigi valitseja
10. katoliku kiriku pea, elab Roomas
11. sõda, kus vallutajate eesmärk on ristiusu levik
12. rüütlite sõjaline vennaskond, kaitsevad relvaga ristiusku
13. kihelkondade ühendus
14. maahärrale truudust vandunud rüütel
15. vasallide ühendus oma õiguste kaitseks
.