Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Leia õiged paarid

Author: Saadjärv Riin
Description: Vali igale terminile õige seletus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. paavst
1. maahärra
2. rüütelkond
3. arheoloogia
4. kihelkond
5. maakond
6. ori
7. ristisõda
8. linnus
9. vaimulik rüütliordu
10. ordumeister
11. vasall
12. privileeg
13. lään
14. kroonika
15. piiskop

Answers:
0. sõda, kus vallutajate eesmärk on ristiusu levik
1. katoliku kiriku pea, elab Roomas
2. maahärrale truudust vandunud rüütel
3. ristisõdijate ordu juht
4. vasallile maahärra poolt antud maa
5. Eesti ala tähtsaim haldusüksus muinasajal
6. teadus, mis uurib ajalugu esemeliste allikate abil
7. rüütlite sõjaline vennaskond, kaitsevad relvaga ristiusku
8. keskaegse feodaalriigi valitseja
9. eesõigus
10. kihelkondade ühendus
11. sündmusel osalenud isiku jutustus toimunu kohta
12. ühiskonna madalaimal astmel asuv inimene
13. muinasaegne kaitseehitis, kuhu varjuti sõjaohu korral
14. vasallide ühendus oma õiguste kaitseks
15. kohalik vaimulike juht
.