Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Leia õiged paarid

Author: Saadjärv Riin
Description: Vali igale terminile õige seletus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. rüütelkond
1. kroonika
2. arheoloogia
3. lään
4. ristisõda
5. vaimulik rüütliordu
6. maahärra
7. vasall
8. maakond
9. privileeg
10. kihelkond
11. ordumeister
12. linnus
13. paavst
14. piiskop
15. ori

Answers:
0. eesõigus
1. ristisõdijate ordu juht
2. muinasaegne kaitseehitis, kuhu varjuti sõjaohu korral
3. vasallide ühendus oma õiguste kaitseks
4. keskaegse feodaalriigi valitseja
5. maahärrale truudust vandunud rüütel
6. ühiskonna madalaimal astmel asuv inimene
7. kohalik vaimulike juht
8. rüütlite sõjaline vennaskond, kaitsevad relvaga ristiusku
9. teadus, mis uurib ajalugu esemeliste allikate abil
10. kihelkondade ühendus
11. Eesti ala tähtsaim haldusüksus muinasajal
12. vasallile maahärra poolt antud maa
13. sündmusel osalenud isiku jutustus toimunu kohta
14. katoliku kiriku pea, elab Roomas
15. sõda, kus vallutajate eesmärk on ristiusu levik
.