Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Leia õiged paarid

Author: Saadjärv Riin
Description: Vali igale terminile õige seletus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. vasall
1. privileeg
2. linnus
3. kroonika
4. rüütelkond
5. kihelkond
6. ristisõda
7. ori
8. maakond
9. vaimulik rüütliordu
10. ordumeister
11. paavst
12. lään
13. maahärra
14. arheoloogia
15. piiskop

Answers:
0. kihelkondade ühendus
1. eesõigus
2. ühiskonna madalaimal astmel asuv inimene
3. sõda, kus vallutajate eesmärk on ristiusu levik
4. ristisõdijate ordu juht
5. keskaegse feodaalriigi valitseja
6. kohalik vaimulike juht
7. katoliku kiriku pea, elab Roomas
8. sündmusel osalenud isiku jutustus toimunu kohta
9. vasallide ühendus oma õiguste kaitseks
10. vasallile maahärra poolt antud maa
11. maahärrale truudust vandunud rüütel
12. muinasaegne kaitseehitis, kuhu varjuti sõjaohu korral
13. teadus, mis uurib ajalugu esemeliste allikate abil
14. Eesti ala tähtsaim haldusüksus muinasajal
15. rüütlite sõjaline vennaskond, kaitsevad relvaga ristiusku
.