Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Leia õiged paarid

Author: Saadjärv Riin
Description: Vali igale terminile õige seletus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. paavst
1. piiskop
2. rüütelkond
3. vaimulik rüütliordu
4. arheoloogia
5. maakond
6. lään
7. privileeg
8. kihelkond
9. ordumeister
10. ori
11. kroonika
12. maahärra
13. linnus
14. ristisõda
15. vasall

Answers:
0. ühiskonna madalaimal astmel asuv inimene
1. ristisõdijate ordu juht
2. kihelkondade ühendus
3. sündmusel osalenud isiku jutustus toimunu kohta
4. maahärrale truudust vandunud rüütel
5. sõda, kus vallutajate eesmärk on ristiusu levik
6. rüütlite sõjaline vennaskond, kaitsevad relvaga ristiusku
7. muinasaegne kaitseehitis, kuhu varjuti sõjaohu korral
8. eesõigus
9. teadus, mis uurib ajalugu esemeliste allikate abil
10. kohalik vaimulike juht
11. vasallile maahärra poolt antud maa
12. katoliku kiriku pea, elab Roomas
13. vasallide ühendus oma õiguste kaitseks
14. keskaegse feodaalriigi valitseja
15. Eesti ala tähtsaim haldusüksus muinasajal
.