Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Leia õiged paarid

Author: Saadjärv Riin
Description: Vali igale terminile õige seletus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. vaimulik rüütliordu
1. ristisõda
2. ordumeister
3. rüütelkond
4. maakond
5. kroonika
6. paavst
7. maahärra
8. vasall
9. lään
10. arheoloogia
11. kihelkond
12. ori
13. linnus
14. piiskop
15. privileeg

Answers:
0. maahärrale truudust vandunud rüütel
1. vasallide ühendus oma õiguste kaitseks
2. eesõigus
3. Eesti ala tähtsaim haldusüksus muinasajal
4. ristisõdijate ordu juht
5. katoliku kiriku pea, elab Roomas
6. sõda, kus vallutajate eesmärk on ristiusu levik
7. kohalik vaimulike juht
8. muinasaegne kaitseehitis, kuhu varjuti sõjaohu korral
9. keskaegse feodaalriigi valitseja
10. ühiskonna madalaimal astmel asuv inimene
11. rüütlite sõjaline vennaskond, kaitsevad relvaga ristiusku
12. sündmusel osalenud isiku jutustus toimunu kohta
13. kihelkondade ühendus
14. teadus, mis uurib ajalugu esemeliste allikate abil
15. vasallile maahärra poolt antud maa
.