Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Leia õiged paarid

Author: Saadjärv Riin
Description: Vali igale terminile õige seletus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. maahärra
1. vasall
2. maakond
3. privileeg
4. kroonika
5. linnus
6. kihelkond
7. rüütelkond
8. ori
9. piiskop
10. arheoloogia
11. ristisõda
12. ordumeister
13. paavst
14. lään
15. vaimulik rüütliordu

Answers:
0. kohalik vaimulike juht
1. vasallile maahärra poolt antud maa
2. maahärrale truudust vandunud rüütel
3. ristisõdijate ordu juht
4. keskaegse feodaalriigi valitseja
5. Eesti ala tähtsaim haldusüksus muinasajal
6. katoliku kiriku pea, elab Roomas
7. muinasaegne kaitseehitis, kuhu varjuti sõjaohu korral
8. teadus, mis uurib ajalugu esemeliste allikate abil
9. sündmusel osalenud isiku jutustus toimunu kohta
10. rüütlite sõjaline vennaskond, kaitsevad relvaga ristiusku
11. ühiskonna madalaimal astmel asuv inimene
12. kihelkondade ühendus
13. vasallide ühendus oma õiguste kaitseks
14. eesõigus
15. sõda, kus vallutajate eesmärk on ristiusu levik
.