Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Leia õiged paarid

Author: Saadjärv Riin
Description: Vali igale terminile õige seletus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. maahärra
1. rüütelkond
2. ristisõda
3. maakond
4. lään
5. vaimulik rüütliordu
6. kihelkond
7. privileeg
8. piiskop
9. kroonika
10. arheoloogia
11. ordumeister
12. vasall
13. paavst
14. ori
15. linnus

Answers:
0. sündmusel osalenud isiku jutustus toimunu kohta
1. vasallide ühendus oma õiguste kaitseks
2. muinasaegne kaitseehitis, kuhu varjuti sõjaohu korral
3. katoliku kiriku pea, elab Roomas
4. eesõigus
5. kohalik vaimulike juht
6. keskaegse feodaalriigi valitseja
7. ristisõdijate ordu juht
8. teadus, mis uurib ajalugu esemeliste allikate abil
9. ühiskonna madalaimal astmel asuv inimene
10. maahärrale truudust vandunud rüütel
11. sõda, kus vallutajate eesmärk on ristiusu levik
12. vasallile maahärra poolt antud maa
13. kihelkondade ühendus
14. rüütlite sõjaline vennaskond, kaitsevad relvaga ristiusku
15. Eesti ala tähtsaim haldusüksus muinasajal
.