Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Leia õiged paarid

Author: Saadjärv Riin
Description: Vali igale terminile õige seletus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ristisõda
1. ori
2. arheoloogia
3. kroonika
4. maakond
5. ordumeister
6. lään
7. paavst
8. privileeg
9. piiskop
10. kihelkond
11. maahärra
12. vasall
13. vaimulik rüütliordu
14. linnus
15. rüütelkond

Answers:
0. kohalik vaimulike juht
1. eesõigus
2. sõda, kus vallutajate eesmärk on ristiusu levik
3. maahärrale truudust vandunud rüütel
4. ühiskonna madalaimal astmel asuv inimene
5. sündmusel osalenud isiku jutustus toimunu kohta
6. rüütlite sõjaline vennaskond, kaitsevad relvaga ristiusku
7. muinasaegne kaitseehitis, kuhu varjuti sõjaohu korral
8. Eesti ala tähtsaim haldusüksus muinasajal
9. teadus, mis uurib ajalugu esemeliste allikate abil
10. vasallile maahärra poolt antud maa
11. ristisõdijate ordu juht
12. keskaegse feodaalriigi valitseja
13. vasallide ühendus oma õiguste kaitseks
14. katoliku kiriku pea, elab Roomas
15. kihelkondade ühendus
.