Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Leia õiged paarid

Author: Saadjärv Riin
Description: Vali igale terminile õige seletus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. arheoloogia
1. vaimulik rüütliordu
2. linnus
3. privileeg
4. kroonika
5. ordumeister
6. paavst
7. maahärra
8. kihelkond
9. vasall
10. ori
11. ristisõda
12. rüütelkond
13. piiskop
14. maakond
15. lään

Answers:
0. katoliku kiriku pea, elab Roomas
1. kihelkondade ühendus
2. ühiskonna madalaimal astmel asuv inimene
3. rüütlite sõjaline vennaskond, kaitsevad relvaga ristiusku
4. ristisõdijate ordu juht
5. kohalik vaimulike juht
6. sündmusel osalenud isiku jutustus toimunu kohta
7. vasallile maahärra poolt antud maa
8. sõda, kus vallutajate eesmärk on ristiusu levik
9. Eesti ala tähtsaim haldusüksus muinasajal
10. muinasaegne kaitseehitis, kuhu varjuti sõjaohu korral
11. vasallide ühendus oma õiguste kaitseks
12. maahärrale truudust vandunud rüütel
13. teadus, mis uurib ajalugu esemeliste allikate abil
14. keskaegse feodaalriigi valitseja
15. eesõigus
.