Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Leia õiged paarid

Author: Saadjärv Riin
Description: Vali igale terminile õige seletus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. linnus
1. maahärra
2. lään
3. vaimulik rüütliordu
4. kroonika
5. ori
6. maakond
7. arheoloogia
8. kihelkond
9. rüütelkond
10. paavst
11. privileeg
12. piiskop
13. vasall
14. ordumeister
15. ristisõda

Answers:
0. kohalik vaimulike juht
1. teadus, mis uurib ajalugu esemeliste allikate abil
2. ristisõdijate ordu juht
3. maahärrale truudust vandunud rüütel
4. eesõigus
5. sündmusel osalenud isiku jutustus toimunu kohta
6. rüütlite sõjaline vennaskond, kaitsevad relvaga ristiusku
7. sõda, kus vallutajate eesmärk on ristiusu levik
8. katoliku kiriku pea, elab Roomas
9. ühiskonna madalaimal astmel asuv inimene
10. muinasaegne kaitseehitis, kuhu varjuti sõjaohu korral
11. keskaegse feodaalriigi valitseja
12. kihelkondade ühendus
13. vasallile maahärra poolt antud maa
14. vasallide ühendus oma õiguste kaitseks
15. Eesti ala tähtsaim haldusüksus muinasajal