Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi meie ümber

Author: Reineberg Kristi
Description: Leia õiged paarid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. joogivesi
1. aurustumine
2. soojuspaisumine
3. setitamine
4. reovesi
5. voolavus
6. tahkumine
7. hüdrosfäär
8. veeringe
9. kondenseerumine
10. põhjavesi
11. pindpinevus
12. veeldumine
13. filtreerimine
14. kapilaarsus
15. sõelumine

Answers:
0. veest mittelahustuvate ainete eemaldamine
1. koht, kus põhjavesi tungib maapinnale
2. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine laiali valgub
3. maa sees olev vesi
4. veeauru muutumine veeks
5. vee ringkäik looduses
6. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine aurustub
7. vedeliku muutumine tahkeks
8. aine üleminek gaasilisest olekust vedelasse
9. vedeliku võime tõusta kitsas nõus ülespoole
10. maailmamere vesi
11. joomiseks sobiv vesi
12. tahkes olekus olev keha
13. ainete omadus soojenemisel paisuda
14. vee muutumine veeauruks
15. veest peente tahkete osakeste eemaldamine filtritega
.