Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi meie ümber

Author: Reineberg Kristi
Description: Leia õiged paarid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. reovesi
1. joogivesi
2. tahkis
3. pindpinevus
4. veeringe
5. kapilaarsus
6. tahkumine
7. filtreerimine
8. lenduvus
9. hüdrosfäär
10. soojuspaisumine
11. allikas
12. molekul
13. voolavus
14. kondenseerumine
15. aurustumine

Answers:
0. vee ringkäik looduses
1. vedeliku muutumine tahkeks
2. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine aurustub
3. veest suuremate tahkete osakeste välja sõelumine
4. ainete omadus soojenemisel paisuda
5. tahkes olekus olev keha
6. vedeliku võime tõusta kitsas nõus ülespoole
7. veest mittelahustuvate ainete eemaldamine
8. vee muutumine veeauruks
9. veeauru muutumine veeks
10. koht, kus põhjavesi tungib maapinnale
11. veest peente tahkete osakeste eemaldamine filtritega
12. aine üleminek gaasilisest olekust vedelasse
13. maa sees olev vesi
14. maailmamere vesi
15. nähtus, kus vedeliku pinnakihi käitub kui kile
.