Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi meie ümber

Author: Reineberg Kristi
Description: Leia õiged paarid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. molekul
1. filtreerimine
2. joogivesi
3. kapilaarsus
4. sõelumine
5. tahkumine
6. lenduvus
7. allikas
8. hüdrosfäär
9. veeldumine
10. soojuspaisumine
11. kondenseerumine
12. setitamine
13. voolavus
14. reovesi
15. aurustumine

Answers:
0. inimeste poolt kasutatud vesi
1. nähtus, kus vedeliku pinnakihi käitub kui kile
2. vedeliku võime tõusta kitsas nõus ülespoole
3. aine osake, mis koosneb vähemalt kahest aatomist
4. vee muutumine veeauruks
5. maailmamere vesi
6. joomiseks sobiv vesi
7. veest mittelahustuvate ainete eemaldamine
8. vee ringkäik looduses
9. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine laiali valgub
10. maa sees olev vesi
11. vedeliku muutumine tahkeks
12. veest suuremate tahkete osakeste välja sõelumine
13. veeauru muutumine veeks
14. aine üleminek gaasilisest olekust vedelasse
15. tahkes olekus olev keha
.