Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi meie ümber

Author: Reineberg Kristi
Description: Leia õiged paarid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. sõelumine
1. hüdrosfäär
2. lenduvus
3. veeringe
4. tahkis
5. pindpinevus
6. setitamine
7. kondenseerumine
8. joogivesi
9. allikas
10. tahkumine
11. voolavus
12. veeldumine
13. soojuspaisumine
14. reovesi
15. molekul

Answers:
0. veest suuremate tahkete osakeste välja sõelumine
1. maailmamere vesi
2. ainete omadus soojenemisel paisuda
3. aine üleminek gaasilisest olekust vedelasse
4. veeauru muutumine veeks
5. veest mittelahustuvate ainete eemaldamine
6. inimeste poolt kasutatud vesi
7. aine osake, mis koosneb vähemalt kahest aatomist
8. joomiseks sobiv vesi
9. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine laiali valgub
10. maa sees olev vesi
11. vee muutumine veeauruks
12. nähtus, kus vedeliku pinnakihi käitub kui kile
13. koht, kus põhjavesi tungib maapinnale
14. tahkes olekus olev keha
15. veest peente tahkete osakeste eemaldamine filtritega
.