Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi meie ümber

Author: Reineberg Kristi
Description: Leia õiged paarid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. reovesi
1. veeldumine
2. sõelumine
3. kondenseerumine
4. põhjavesi
5. filtreerimine
6. veeringe
7. hüdrosfäär
8. molekul
9. tahkumine
10. aurustumine
11. voolavus
12. soojuspaisumine
13. pindpinevus
14. lenduvus
15. allikas

Answers:
0. veest suuremate tahkete osakeste välja sõelumine
1. nähtus, kus vedeliku pinnakihi käitub kui kile
2. maailmamere vesi
3. veest peente tahkete osakeste eemaldamine filtritega
4. vedeliku võime tõusta kitsas nõus ülespoole
5. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine laiali valgub
6. veeauru muutumine veeks
7. maa sees olev vesi
8. aine osake, mis koosneb vähemalt kahest aatomist
9. vee muutumine veeauruks
10. inimeste poolt kasutatud vesi
11. koht, kus põhjavesi tungib maapinnale
12. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine aurustub
13. veest mittelahustuvate ainete eemaldamine
14. vedeliku muutumine tahkeks
15. ainete omadus soojenemisel paisuda
.