Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vesi meie ümber

Author: Reineberg Kristi
Description: Leia õiged paarid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. setitamine
1. pindpinevus
2. hüdrosfäär
3. põhjavesi
4. veeldumine
5. lenduvus
6. reovesi
7. allikas
8. joogivesi
9. veeringe
10. tahkis
11. sõelumine
12. soojuspaisumine
13. molekul
14. kondenseerumine
15. filtreerimine

Answers:
0. veest peente tahkete osakeste eemaldamine filtritega
1. maa sees olev vesi
2. aine osake, mis koosneb vähemalt kahest aatomist
3. vedeliku võime tõusta kitsas nõus ülespoole
4. veeauru muutumine veeks
5. nähtus, kus vedeliku pinnakihi käitub kui kile
6. inimeste poolt kasutatud vesi
7. tahkes olekus olev keha
8. vee ringkäik looduses
9. ainete omadus soojenemisel paisuda
10. veest suuremate tahkete osakeste välja sõelumine
11. veest mittelahustuvate ainete eemaldamine
12. vee muutumine veeauruks
13. maailmamere vesi
14. vedeliku muutumine tahkeks
15. aine omadus, mis näitab kui kiiresti aine aurustub
.