Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

EXERCITIVM VOCABVLORVM CAPITVLI PRIMI LLPSI

Author: Botella Xavier
Description: ELIGE VERSIONEM RECTAM! (tria la traducció correcta!)
Keywords: LLPSI, ØRBERG, FAMILIA ROMANA, CAPITVLVM PRIMVM, , , online teaching

Content:
Quiz:
1. fluvius fluviî
A) riu
B) no
C) capítul
D) illa

2. oppidum oppida
A) ciutat
B) exemple
C) pocs
D) plural

3. magnus magna magnum
A) gros
B) síl·laba
C) on?
D) no

4. parvus parva parvum
A) petit
B) paraula
C) i
D) província

5. littera litterae
A) lletra
B) plural
C) imperi
D) singular

6. numerus numerî
A) nombre
B) oceà
C) també
D) és són

7. vocabulum vocabula
A) paraula
B) molts
C) petit
D) síl·laba

8. imperium imperia
A) imperi
B) illa
C) singular
D) és són

9. Rômânus Rômâna Rômânum
A) romà
B) singular
C) riu
D) petit

10. Graecus Graeca Graecum
A) grec
B) gros
C) síl·laba
D) ciutat

11. plûrâlis
A) plural
B) petit
C) en a
D) i

12. singulâris
A) singular
B) i
C) romà
D) síl·laba

13. prôvincia prôvinciae
A) província
B) illa
C) llatí
D) nombre

14. ôceanus ôceanî
A) oceà
B) romà
C) nombre
D) en a

15. quoque
A) també
B) síl·laba
C) lletra
D) on?

16. et
A) i
B) síl·laba
C) on?
D) plural

17. sed
A) però sinó
B) molts
C) singular
D) província

18. multî multae multa
A) molts
B) no
C) també
D) romà

19. paucî paucae pauca
A) pocs
B) síl·laba
C) on?
D) riu

20. ubi?
A) on?
B) però sinó
C) paraula
D) molts

21. in
A) en a
B) riu
C) però sinó
D) província

22. nôn
A) no
B) riu
C) singular
D) pocs

23. Latînus Latîna Latînum
A) llatí
B) grec
C) molts
D) singular

24. syllaba syllabae
A) síl·laba
B) nombre
C) petit
D) ciutat

25. exemplum exempla
A) exemple
B) pocs
C) gros
D) riu

26. capitulum capitula
A) capítul
B) grec
C) gros
D) província

27. est sunt
A) és són
B) també
C) no
D) ciutat

.