Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

VENT_FUSTA_MOTS_ENCREUATS

Author: Aguila Anna
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
és un instrument de vent-fusta amb una llengüeta doble,el____seria el tenor(GREU) de la família, és un instrument de vent-fusta amb una llengüeta doble,l%27____és la soprano(AGUDA) de la família, Encara que actualment siguin fetes sobretot de metall, està classificada dins la família de vent fusta perquè antigament eren exclusivament de fusta, El flautista d%27Hamelín és un músic amb una_____màgica, El músic que toca el____ se%27l coneix com clarinetista.,

Crossword words:
FAGOT, FLAUTA, FLAUTA TRAVESSERA, CLARINET,
.