Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Veebi ajalugu

Author: Hein Merike
Description: Leia paariline ehk vii lause algus kokku lause lõpuga. Ajalist piirangut ei ole. Abimaterjaliks %22Veebilehtede loomise ja disaini%22 ainest veebi ajaloo materjal.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Esimene võrk kandis nime ...
1. Kasutaja-mugavus ja juurdepääse-tavus olid .. ...
2. %22Tee leht valmis ja kasutajad tulevad%22 on ...
3. 1989. aastal mõeldi välja ...
4. Hea navigeerimine, sihtgruppi arvestav olid ...
5. 1990. aastal ühendati Eesti ...
6. Igal veebilehel ja ressursil veebis on ...
7. Semantiline veeb on ..
8. 1969. aastal sai alguse ...
9. Esimene graafilise kasutajaliidesega brauser oli ...
10. Ettevõtlus veebis oli ...
11. Hetkel kutsutakse inimeste loodud isiklikke kodulehti ...
12. Veebiserverid kasutavad veebilehtede edastamiseks ...
13. 1991. aastal võeti kasutusele nimetus ...
14. 1998. aastal tõi Microsoft turule ...
15. 1973. aastal mõeldi välja ...

Answers:
0. ... ülemaailmsesse võrku.
1. ... veebidisaini neljanda põlvkonna märksõnadeks.
2. ... veebidisaini esimese põlvkonna märksõna.
3. ... Windows 98 operatsiooni-süsteemi.
4. ... oma aadress ehk URL.
5. ... FTP protokoll.
6. ... hüpertekst.
7. ... WWW.
8. ... HTTP protokolli.
9. ... Web 3.0 sünonüümiks.
10. ... blogideks.
11. ... ARPANET.
12. ... INTERNET.
13. ... MOSAIC.
14. ... veebidisaini teise põlvkonna eesmärk.
15. ... veebidisaini kolmanda põlvkonna märksõnadeks.
.