Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Valikvastused-õigekiri 1.kl

Author: Lindau Margit
Description: Leia lünka õigesti kirjutataud sõna
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Vihmapiisad olid sured.
A) suuret
B) suret
C) suured

2. Text. Loe lauseid ja leia vead. - Sol on solatosis. Ema kedab mosi. Lomaaias on palju lomi.

3. Arrange - mis see siin on?
A) undefined
B) undefined
C) undefined
D) undefined