Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Osnovne usluge interneta

Author: Gradecak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Osnovne usluge interneta su:
A) e-pošta
B) www
C) igranje
D) youtube

2. www je isto što i internet.
A) Točno.
B) Netočno.
C) Ovisi o veličini mreže.
D) Ovisi o e-pošti.

3. www je kratica koja dolazi od riječi:
A) World Web Wibe
B) Wide World Web
C) World Will Web
D) World Wide Web

4. www stranice međusobno su povezane posebnim vezama koje nazivamo:
A) vezicama
B) poveznicama
C) spajalicama
D) lancima

5. Nakon što mišem prijeđemo preko poveznice, pokazivač miša pretvara se u:
A) ruku s ispruženim kažiprstom
B) ruku s ispruženim palcem
C) šaku
D) pješčani sat

6. Riječ internet potekla je od sljedeće složenice:
A) inter-net
B) inter-network
C) inter-web
D) inter-mail

7. Računala su međusobno povezana:
A) žično i vodeno
B) bežično i zračno
C) žično i kablom
D) žično i bežično

8. Izbaci uljeza. Prednosti interneta su:
A) jednostavnost uporabe i povezivanja
B) mogućnost jednostavne komunikacije
C) pristup zabavnim sadržajima
D) posjedovanje velikog računala

9. Pretražujući internet valja biti neoprezan.
A) DA
B) NE
C) ponekad
D) uvijek

10. Internet je prostor i mnogih zlonamjernih programa kao što su (više je točnih odgovora):
A) crvi
B) gusjenice
C) virusi
D) žohari

11. Usluga (servis) WWW ima skraćeni naziv, a to je:
A) webb
B) weeb
C) wwweb
D) web

12. Za pregled dokumenata na internetu koristimo program koji nazivamo:
A) web-pretraživač
B) web-mail
C) web-preglednik
D) web-surfanje

13. Ispravno oblikovana web-adresa glasi:
A) www.škole.hr
B) www.skole.hr
C) ww.skole.hr
D) wwww.skole.hr

14. Izbaci uljeza. Nazivi nekih web preglednika su:
A) Internet Explorer
B) Google Chrome
C) Mozilla Firefox
D) Opereta

15. Uporabom e-pošte (elektroničke pošte) možemo razmjenjivati (više je točnih odgovora):
A) tekstualne poruke
B) glazbu
C) slike
D) filmiće

16. Znak @ dobivamo pritiskom na tipke:
A) Alt %2b V
B) Ctrl %2b V
C) Alt Gr %2b V
D) Shift %2b V

17. Računala koja nude sadržaje korisnicima (nama) nazivaju se:
A) nuditelji
B) poslužitelji (engl. servers)
C) super-računala
D) najbolja računala

18. Računala koja pristupaju i %22uzimaju%22 sadržaje i usluge od drugih računala nazivaju se:
A) mušterije (engl. customers)
B) stranke
C) klijenti (engl. clients)
D) poslužitelji (engl. servers)

19. Web-preglednik koji dolazi zajedno s operacijskim sustavom Windowsima naziva se:
A) Safari
B) Internet Explorer
C) Mozilla Firefox
D) Google Chrome

.