Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Motivacija za uređivanje prezentacije i animacijske učinke

Author: Gradecak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. S kojim prečacem na tipkovnici možemo zalijepiti neki sadržaj?
A) CTRL %2b V
B) CTRL %2b Z
C) CTRL %2b Y
D) CTRL %2b X

2. S kojim prečacem na tipkovnici možemo premještati neki sadržaj?
A) CTRL %2b Y
B) CTRL %2b X
C) CTRL %2b Z
D) CTRL %2b U

3. Što označava pojam %22animacija%22?
A) kretanje/pokret
B) mirovanje
C) sjedenje
D) igranje

4. U Power Pointu animirati se može (više je točnih odgovora):
A) slika
B) tekst
C) isječak crteža
D) bilo koji drugi objekt na slajdu

5. Da bi se animirao neki objekt na slajdu (tekst, slika...), objekt se prvo mora:
A) obrisati
B) označiti
C) kopirati
D) obojati

6. Što postižemo animacijom (više je točnih odgovora):
A) ističemo dijelove sadržaja
B) usmjeravamo pažnju gledatelja
C) pravimo se važni
D) ne postižemo ništa

.