Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Luuletus

Author: Rikk Kristi
Description: Kordamise algul on sul kaks valikuvarianti, millel on erinevad võimalused: familiarize - saad enda teadmisi kontrollida solve - saad õppida mõisteid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. pastoraal
1. haiku
2. stroof
3. süliriim
4. ristriim
5. segariim
6. värss
7. poeem
8. eepos
9. ood
10. algriim
11. limerik
12. lõppriim
13. sonett
14. ballaad
15. paarisriim

Answers:
0. pikk jutustavat laadi värssteos
1. a b b a
2. sõnade ja värsside alguses korduvad ühesugused häälikud
3. karjaseluule
4. luuletuse salm
5. traagilisi või mütoloogilisi teemasid käsitlev luuleteos
6. jaapani lülhike luulevorm, koosneb kolmest värsist( 5%2b7%2b5)
7. samasugustest häälikutest kosnevate silpide kordumine värsside lõpus
8. pidulik luuletus, ülistuslaul
9. luuletuse riim
10. nalja- või absurdiluuletus nimede riimimise alusel
11. suur eepiline värssteos
12. klassikaline liitstroof, mis koosneb 14 värsist
13. a b a c b
14. a a b b
15. a b a b