Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Luuletus

Author: Rikk Kristi
Description: Kordamise algul on sul kaks valikuvarianti, millel on erinevad võimalused: familiarize - saad enda teadmisi kontrollida solve - saad õppida mõisteid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. segariim
1. ood
2. värss
3. ristriim
4. haiku
5. paarisriim
6. lõppriim
7. stroof
8. algriim
9. eepos
10. pastoraal
11. süliriim
12. limerik
13. poeem
14. ballaad
15. sonett

Answers:
0. nalja- või absurdiluuletus nimede riimimise alusel
1. pidulik luuletus, ülistuslaul
2. luuletuse salm
3. a b b a
4. klassikaline liitstroof, mis koosneb 14 värsist
5. jaapani lülhike luulevorm, koosneb kolmest värsist( 5%2b7%2b5)
6. a a b b
7. a b a b
8. luuletuse riim
9. traagilisi või mütoloogilisi teemasid käsitlev luuleteos
10. a b a c b
11. samasugustest häälikutest kosnevate silpide kordumine värsside lõpus
12. suur eepiline värssteos
13. karjaseluule
14. pikk jutustavat laadi värssteos
15. sõnade ja värsside alguses korduvad ühesugused häälikud
.