Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Luuletus

Author: Rikk Kristi
Description: Kordamise algul on sul kaks valikuvarianti, millel on erinevad võimalused: familiarize - saad enda teadmisi kontrollida solve - saad õppida mõisteid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. algriim
1. segariim
2. poeem
3. stroof
4. värss
5. lõppriim
6. ristriim
7. sonett
8. ballaad
9. ood
10. pastoraal
11. haiku
12. süliriim
13. limerik
14. eepos
15. paarisriim

Answers:
0. pikk jutustavat laadi värssteos
1. luuletuse salm
2. nalja- või absurdiluuletus nimede riimimise alusel
3. a b a c b
4. samasugustest häälikutest kosnevate silpide kordumine värsside lõpus
5. suur eepiline värssteos
6. a a b b
7. sõnade ja värsside alguses korduvad ühesugused häälikud
8. luuletuse riim
9. jaapani lülhike luulevorm, koosneb kolmest värsist( 5%2b7%2b5)
10. traagilisi või mütoloogilisi teemasid käsitlev luuleteos
11. a b b a
12. pidulik luuletus, ülistuslaul
13. klassikaline liitstroof, mis koosneb 14 värsist
14. a b a b
15. karjaseluule
.