Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Luuletus

Author: Rikk Kristi
Description: Kordamise algul on sul kaks valikuvarianti, millel on erinevad võimalused: familiarize - saad enda teadmisi kontrollida solve - saad õppida mõisteid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. poeem
1. ood
2. limerik
3. ristriim
4. lõppriim
5. süliriim
6. algriim
7. sonett
8. paarisriim
9. ballaad
10. eepos
11. segariim
12. haiku
13. pastoraal
14. stroof
15. värss

Answers:
0. a b a c b
1. a a b b
2. traagilisi või mütoloogilisi teemasid käsitlev luuleteos
3. sõnade ja värsside alguses korduvad ühesugused häälikud
4. klassikaline liitstroof, mis koosneb 14 värsist
5. luuletuse salm
6. suur eepiline värssteos
7. jaapani lülhike luulevorm, koosneb kolmest värsist( 5%2b7%2b5)
8. a b a b
9. pidulik luuletus, ülistuslaul
10. pikk jutustavat laadi värssteos
11. a b b a
12. samasugustest häälikutest kosnevate silpide kordumine värsside lõpus
13. luuletuse riim
14. nalja- või absurdiluuletus nimede riimimise alusel
15. karjaseluule
.