Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Luuletus

Author: Rikk Kristi
Description: Kordamise algul on sul kaks valikuvarianti, millel on erinevad võimalused: familiarize - saad enda teadmisi kontrollida solve - saad õppida mõisteid
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ristriim
1. lõppriim
2. värss
3. segariim
4. poeem
5. paarisriim
6. ballaad
7. süliriim
8. stroof
9. eepos
10. ood
11. haiku
12. limerik
13. sonett
14. algriim
15. pastoraal

Answers:
0. karjaseluule
1. a b b a
2. jaapani lülhike luulevorm, koosneb kolmest värsist( 5%2b7%2b5)
3. pidulik luuletus, ülistuslaul
4. klassikaline liitstroof, mis koosneb 14 värsist
5. nalja- või absurdiluuletus nimede riimimise alusel
6. luuletuse salm
7. pikk jutustavat laadi värssteos
8. traagilisi või mütoloogilisi teemasid käsitlev luuleteos
9. suur eepiline värssteos
10. sõnade ja värsside alguses korduvad ühesugused häälikud
11. a a b b
12. luuletuse riim
13. a b a b
14. samasugustest häälikutest kosnevate silpide kordumine värsside lõpus
15. a b a c b