Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

transport aeri

Author: lopez pepo
Description:
Keywords: hola, , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Qui va inventar l%27helicopter?
A) germans Wright
B) Juan de la Cierva
C) Joseph-Michel Montgolfier
D) Answer_4_(optional)

2. Qui va inventar el globus aerostatic?
A) Joseph-Michel Montgolfier i Jacques-Étienne
B) Joseph-Michel Montgolfier
C) Jacques-Étienne
D) Answer_4_(optional)

3. Qui va inventar el dirigible?
A) Henri Giffard
B) Joseph-Michel Montgolfier i Jacques-Étienne
C) germans Wright
D) Answer_4_(optional)

4. En quin any es va fabricar l%27avió?
A) 1903
B) 1899
C) 1919

5. En quin any es va fabricar el dirigible?
A) 1852
B) 1903
C) 1833

6. Quina distancia va recorre el primer avió?
A) Va recorre 5 metres a una alçada de 2 milimetres
B) Va recorre 50 metre a una alçada de 20 centimetrs
C) va recorre 500 decimetres a una alçada de 200 milimetres
D) Answer_4_(optional)

7. L%27inventor de el primer avió va ser els gemrans Wright
A) TRUE
B) FALSE

8. Quan tipus d%27avió hi ha?
A) 10 tipus d%27avió sense comptar l%27avió de paper
B) 10 tipus d%27avió comtant l%27avió de paper
C) 10 tipus d%27avió en total
D) Answer_4_(optional)
.