Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Arasınav-Moleküler Genetik

Author: aral cenk
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Aşağıdakilerden hangisi genetik şifrenin özelliklerinden biri değildir?
A) Özgündür
B) Tüm türlerde farklıdır
C) Duraksamasızdır
D) Dejeneredir

2. Aşağıdakilerden hangisi core (nüve) histon değildir?
A) H2A
B) H1
C) H2B
D) H4

3. Nükleozom formunda paketlenmiş DNA%27 nın daha ileri düzeyde selenoid veya zig-zag formuna paketlenmesi ile aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) kromatin
B) 10 nm fibrili
C) 30 nm fibrili
D) 200 nm fibrili

4. Aşağıdakilerden hangisi bir pirimidin bazı değildir?
A) Adenin
B) Sitozin
C) Timin
D) Urasil

5. 5%27-atgtatcgg-3%27 dizisinin komplementeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5%27-auguaucgg-3%27
B) 5%27-tacatagcc-3%27
C) 5%27-ccgatacat-3%27
D) 5%27-ggctatgta-3%27

6. Bir nükleotid yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) fosfat grubu
B) şeker
C) baz
D) aminoasit

7. DNA replikasyonunun yönü nedir?
A) 3%27--%3e5%27
B) 5%27--%3e3%27
C) 5%27--%3e5%27
D) 3%27--%3e3%27

8. DNA replikasyonu;
A) Dispersiftir
B) Konservatiftir
C) Semikonservatiftir
D) Hepsi doğrudur

9. Replikasyon çatalında açılan DNA zincirlerini açık durumda kararlı hale getirmekle görevli molekül aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek zincire bağlanan proteinler
B) Helikaz
C) DNA giraz
D) Primaz
.